مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم سياسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس مطالعات منطقه‌اي به ارزش 2 واحد تدوين شده است.

فهرست

مقدمه
بخش اول: روند تاريخي شكل‌گيري اتحاديه اروپايي و اصلاحات ساختاري در آن
    فصل اول: روند تاريخي شكل‌گيري اتحاديه اروپايي
    فصل دوم: قانون اساسي اروپا: اصلاحات ساختاري در اتحاديه اروپايي
بخش دوم: ساختار تشكيلاتي و نهادهاي اصلي اتحاديه اروپايي
    فصل اول: ساختار شوراي اتحاديه اروپايي
    فصل دوم: ساختار كميسيون اروپايي
    فصل سوم: جايگاه پارلمان اروپايي
    فصل چهارم: ساير نهادهاي مهم اتحاديه اروپايي
بخش سوم: سياست خارجي مشترك اتحاديه اروپايي و روابط خارجي اتحاديه با شرق اروپا و امريكا
    فصل اول: سياست خارجي مشترك اتحاديه اروپايي
    فصل دوم: روابط اتحاديه اروپايي با شرق اروپا: روند گسترش اتحاديه
    فصل سوم: روابط اتحاديه اروپايي با امريكا: مناسبات فرا آتلانتيكي
بخش چهارم: جايگاه و قدرت اقتصادي و پولي اتحاديه اروپايي
    فصل اول: قدرت اقتصادي و تجاري اتحاديه اروپايي
    فصل دوم: وحدت اقتصادي پولي اروپا
بخش پنجم: سياستها و ساختار دفاعي و امنيتي در اروپا
    فصل اول: سياستهاي دفاعي و امنيتي در اروپا
    فصل دوم: سياستهاي دفاعي و امنيتي در اتحاديه اروپايي
بخش ششم: روابط جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپايي
    فصل اول: روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپايي
    فصل دوم: روابط اقتصادي ـ تجاري جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپايي
نتيجه
منابع

اتحاديه اروپايي

  • سال چاپ : چاپ : ششم ، 1394
  • تعداد صفحه : 380صفحه
  • شابک 978-964-530-626-5
قیمت: 105000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 94,500 ریال
افزودن به سبد خرید