مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي درس «حسابداري و حسابرسي دولتي» در دوره كارشناسي رشته‌هاي حسابداري و مديريت و همچنين براي قسمتي از «حسابداري دولتي پيشرفته» در دوره كارشناسي ارشد رشته‌هاي مذكور در نظر گرفته شده است.

فهرست

مقدمه
فصل اول: كليات
فصل دوم: سازمان و مباني حسابداري دولتي
فصل سوم: انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي
فصل چهارم: اصول متداول حسابداري دولتي
فصل پنجم: بودجه، درآمد و هزينه در حسابداري دولتي
فصل ششم: حسابداري بودجه‌اي
فصل هفتم: حساب مستقل عمومي
فصل هشتم: خزانه‌داري كل
فصل نهم: حساب مستقل وجوه جاري
فصل دهم: حساب مستقل وجوه عمراني (سرمايه گذاري ثابت)
فصل يازدهم: حساب مستقل وجوه اختصاصي
فصل دوازدهم: حسابهاي مستقل وجوه اماني
فصل سيزدهم: گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي و اموال
فصل چهاردهم: تهيه گزارشهاي مالي
فصل پانزدهم: سيستم كنترل بودجه‌اي
پيوستها
واژه‌نامه‌ها
فهرست منابع و مآخذ

اصول و كاربرد حسابداري در سازماندهي دولتي و غير انتفاعي

  • سال چاپ : چاپ : نوزدهم ، 1395
  • تعداد صفحه : 680صفحه
  • شابک 978-964-459-846-3
قیمت: 305000 ریال
تخفیف 0 درصد
قیمت برای شما: 305,000 ریال
افزودن به سبد خرید