مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم تربيتي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «روشها و راهنمايي و مشاوره» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است. اميد است كه علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

فهرست

مقدمه
بخش اول: مشاوره ـ مروري اجمالي
   فصل اول: مشاوره چيست؟
   فصل دوم: رابطه مشاوره‌اي
بخش دوم: اصول و مهارتهاي پايه
   فصل سوم: يادگيري مهارتهاي ضروري
   فصل چهارم: برقراري ارتباط و گوش دادن
   فصل پنجم: بازگويي محتواي گفتار
   فصل ششم: انعكاس احساسات
   فصل هفتم: بازگويي محتوا و انعكاس احساسات
   فصل هشتم: استفاده درست و نادرست از سؤالها
   فصل نهم: خلاصه‌كردن
   فصل دهم: اختتام مناسب جلسه مشاوره
بخش سوم: ايجاد تغيير با استفاده از رويكرد يكپارچه
   فصل يازدهم: رويكرد يكپارچه براي كمك به تغيير افراد
   فصل دوازدهم: تركيب مهارتها براي تسهيل روند تغيير
بخش چهارم: مهارتهاي بيشتر براي ايجاد تغيير
   فصل سيزدهم: مواجهه
   فصل چهاردهم: هنجارسازي
   فصل پانزدهم: قاب‌گيري مجدد
   فصل شانزدهم: به چالش كشيدن عقايد خودتخريبي
   فصل هفدهم: اكتشاف قطبيتها
   فصل هجدهم: توانمند كردن مراجع در استفاده از تواناييها و نقاط قوت
   فصل نوزدهم: كاربرد تجربه اينجا و اكنون
   فصل بيستم: كشف گزينه‌ها
   فصل بيست‌ويكم: اقدام تسهيل‌گرايانه
بخش پنجم: نكات اخلاقي، حرفه‌اي و عملي
   فصل بيست‌ودوم: محيط مشاوره
   فصل بيست‌وسوم: نگهداري سوابق جلسات مشاوره
   فصل بيست‌وچهارم: مسائل فرهنگي
   فصل بيست‌وپنجم: تأثير ارزشها و عقايد مشاور
   فصل بيست‌وششم: رازداري و ساير اصول اخلاقي حرفه مشاوره
   فصل بيست‌وهفتم: لزوم نظارت
   فصل بيست‌وهشتم: مراقبت از خود
بخش ششم: تمرينهاي عملي براي دانشجويان
   فصل بيست‌ونهم: تمرينهاي عملي براي كارآموزان يا دانشجويان مشاوره

مهارتهای عملي مشاوره ( در رويكردي يكپارچه )

  • سال چاپ : چاپ : پنجم ، 1395
  • تعداد صفحه : 368صفحه
  • شابک 978-964-530-549-7
قیمت: 165000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 148,500 ریال
افزودن به سبد خرید