مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات (تاريخ و تمدن ملل اسلامي) به عنوان منبع كمك درسي ترجمه شده است.

فهرست

پيشگفتار
بخش اول: عصر ترجمه
    فصل اول: نگاهي مقدماتي و كلي به نهضت ترجمه
       الف) دوره‌هايي كه نهضت ترجمه از سر گذرانده است
       ب) روشهاي ترجمه
       ج) عوامل شكوفايي ترجمه
    فصل دوم: نهضت ترجمه در قرنهاي اول و دوم هجري
       الف) نهضت ترجمه در زمان منصور (136ـ158 هـ )
       ب) نهضت ترجمه در زمان هارون (170ـ193 هـ )
    فصل سوم: نهضت ترجمه در قرن سوم هجري
    فصل چهارم: نهضت ترجمه در قرن چهارم هجري
بخش دوم: حاميان نهضت ترجمه
    فصل اول: خلفاي حامي نهضت ترجمه
    فصل دوم: دولتمردان حامي ترجمه
بخش سوم: عناصر نهضت ترجمه
    فصل اول: مراكز ترجمه
    فصل دوم: مترجمان نامدار
منابع و مآخذ

نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجري

  • سال چاپ : چاپ : دوم ، 1391
  • تعداد صفحه : 200صفحه
  • شابک 978-964-530-091-1
قیمت: 29000 ریال
تخفیف 0 درصد
قیمت برای شما: 29,000 ریال
افزودن به سبد خرید