جغرافياي گياهي
مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «جغرافياي گياهي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.

فهرست

مقدمه
فصل اول: عرصه‌هاي جغرافيايي پراكنش
فصل دوم: سرزمينها يا قلمروهاي گياهي
فصل سوم: اكولوژي
فصل چهارم: انرژي‌زاها و چرخه‌هاي غذايي
فصل پنجم: مهاجرت، سازگاري و تراكم
فصل ششم: جمعيتها و اكوسيستمها
فصل هفتم: اكوسيستمهاي جنگلي گرمسيري و معتدل
فصل هشتم: اكوسيستمهاي علفزار
فصل نهم: ساوانهاي گرمسيري
فصل دهم: بيابانها، خشك و نيمه‌خشك
فصل يازدهم: جغرافيايي گياهي ايران
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
نمايه

جغرافياي گياهي

  • سال چاپ : چاپ : اول ، 1381
  • تعداد صفحه : 316صفحه
  • شابک 964-459-679-x
قیمت: 964-459-679-x ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 867.6 ریال
افزودن به سبد خرید