سازوكارهاي حقوقي حمايت از توليد علم (حقوق پژوهش)
مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي دانشجويان رشته حقوق به عنوان منبع كمكي براي دروس مبنايي تدوين شده است.

فهرست

بخش نخست: سازوكارهاي ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توليد علم
    گفتار اول: وضع قانون خاص براي ايجاد محيطي منسجم و نظام‌مند براي پژوهش و توليد علم
    گفتار دوم: حمايت از حقوق و آزاديهاي علمي
    گفتار سوم: حمايت از مالكيتهاي فكري
    گفتار چهارم: سهيم كردن ديگران در داده‌هاي پژوهشي
    گفتار پنجم: نظام‌مند كردن طراحي دوره‌هاي بين‌رشته‌اي
    گفتار ششم: سازوكارهاي حمايت از پاركهاي علم و فناوري
    گفتار هفتم: نظام‌مند كردن انجمنهاي علمي
بخش دوم: نظام‌مند ساختن مالكيت حقوق ناشي از توليدات علمي
    گفتار اول: انواع حقوق ناشي از توليدات علمي
    گفتار دوم: تعيين مالك حقوق ناشي از توليدات علمي فردي و گروهي
    گفتار سوم: مالكيت آثار و اختراعات سفارشي و ايجادشده به موجب رابطه استخدامي
    گفتار چهارم: تعيين مالك حقوق در آثار و اختراعاتي كه با مصرف بودجه عمومي ...
بخش سوم: نظام‌مند ساختن بهره‌برداري از توليدات علمي
    گفتار اول: مفهوم و فوايد بهره‌برداري از توليدات علمي
    گفتار دوم: تجاري‌سازي اختراعات و يافته‌هاي پژوهشي
بخش چهارم: نظام‌مند ساختن مديريت توليدات علمي و فكري
    گفتار اول: ايجاد مركز ملي حمايت از نوآوريها
    گفتار دوم: تصويب آئين‌نامه‌هاي مديريت مالكيتهاي فكري در دانشگاهها و ...
    گفتار سوم : تدوين قراردادهاي نمونه و اطلاع‌رساني درباره شيوه استفاده از آنها

سازوكارهاي حقوقي حمايت از توليد علم (حقوق پژوهش)

  • سال چاپ : چاپ : اول ، 1387
  • تعداد صفحه : 480صفحه
  • شابک 978-964-530-255-7
قیمت: 45500 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 40,950 ریال
افزودن به سبد خرید
تماس با دفتر سایت اینترنتی کتاب قم