مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي دانشجويان رشته حقوق در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «حقوق تجارت 2 شركتها» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.

فهرست

پیشگفتار ویراست 2
دیباچه بر چاپ چهارم
مقدمه
باب یکم: معرفی شخصیت حقوقی و شرکت
    بخش یکم: شخصیت حقوقی
    بخش دوم: شرکت
باب دوم: شرکتهای سرمایه
    بخش یکم: معرفی شرکتهای سرمایه
    بخش دوم: تشکیل شرکتهای سرمایه
    بخش سوم: دوره حیات شرکتهای سرمایه
    بخش چهارم: پایان حیات شرکتهای سرمایه
باب سوم: شرکتهای اشخاص و شرکتهای مختلط
    بخش اول: شرکتهای اشخاص (تضامنی-نسبی)
    بخش دوم: شرکتهای مختلط
منابع و مآخذ

حقوق شركتهاي تجاري

  • سال چاپ : چاپ : یازدهم ، 1394
  • تعداد صفحه : 476صفحه
  • شابک 978-600-02-0253-8
قیمت: 150000 ریال
تخفیف 0 درصد
قیمت برای شما: 150,000 ریال
افزودن به سبد خرید