مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم سياسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي در ايران» به ارزش 4 واحد تدوين شده است.

فهرست

يادداشت بر چاپ سوم
مقدمه
كتاب اول: تحولات اجتماعي 1320ـ1357
   فصل اول: تحول جمعيت و تحرك اجتماعي
   فصل دوم: بخشهاي اجتماعي و خدماتي
   فصل سوم: فرهنگ، دين و دولت
   فصل چهارم: ساختار طبقاتي و قشربندي اجتماعي
   فصل پنجم: وضعيت كشاورزي ـ زراعي ايران
   فصل ششم: اصلاحات ارضي در ايران
ارزيابي نهايي
كتاب دوم: سياست و حكومت در ايران 1320ـ1357
   فصل اول: چگونگي تدوين و مباني قانون اساسي
   فصل دوم: قوه مقننه و نظام انتخاباتي ايران
   فصل سوم: مجريه، مكانيسمهاي كنترل و سازمانهاي اعمال قدرت
   فصل چهارم: قوه قضائيه
   فصل پنجم: نهادهاي تعديل و تقسيم قدرت
   فصل ششم: سياست اقتصادي ـ نفتي دولت
   فصل هفتم: سياست خارجي
   فصل هشتم: سياست امنيتي و دفاعي ايران
ارزيابي نهايي
منابع و مآخذ

تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران ( 1320-1357 )

  • سال چاپ : چاپ : دهم ، 1394
  • تعداد صفحه : 448صفحه
  • شابک 978-600-02-0203-3
قیمت: 145000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 130,500 ریال
افزودن به سبد خرید