مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم سياسي و فلسفه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمك‌درسي قابل استفاده است.

فهرست

يادداشت قدرداني مؤلّف
يادداشت مترجم
مقدمه مترجم
مقدمه
بخش اول: نظريه محوري و مباني آن
   فصل يكم: چهارچوب كلّي نظريه ليبرال دموكراسي
   فصل دوم: آزادي
   فصل سوم: منافع (تعلّقات)
   فصل چهارم: اختيار معقول
بخش دوم: پيوند ليبراليسم و دموكراسي
   فصل پنجم: طرح ليبرال دموكراسي
   فصل ششم: خصوصي و عمومي
   فصل هفتم: حقوق
   فصل هشتم: نمايندگي
بخش سوم: ليبرال دموكراسي به منزله سياست
   فصل نهم: آزادي و استثمار
   فصل دهم: فراتر از ليبرال دموكراسي
نتيجه‌گيري
يادداشتها
واژه‌نامه انگليسي ـ فارسي
واژه‌نامه فارسي ـ انگليسي
فهرست منابع
فهرست موضوعي
فهرست اسامي

طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسي

  • سال چاپ : چاپ : سوم ، 1392
  • تعداد صفحه : 312صفحه
  • شابک 978-964-459-508-0
قیمت: 70000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 63,000 ریال
افزودن به سبد خرید