مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب

اين كتاب براي دانشجويان رشته هنر ـ فرش در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ فرش 1» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد است عـلاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

فهرست

پیشگفتار چاپ چهارم
پيشگفتار
فصل اول: تعاريف و كليات
فصل دوم: دوران پيش از تاريخ
فصل سوم: دوران باستان
فصل چهارم: دوران اسلامي (سدههاي نخستين)
فصل پنجم: دوران ايلخانيان، تيموريان و تركمانان
فصل ششم: دوران صفويان (عصر زرين قاليبافي)
فصل هفتم: دوران افشاريان و زنديان
فصل هشتم: دوران قاجاريان
فصل نهم: دوران پهلويان
فصل دهم: دوران جمهوري اسلامي (تا ربع اوليه قرن)
نتيجه و حاصل سخن
نمونه ‌سؤال براي آزمون
فهرست و منابع تصويرها
نهادنامه
كتابنامه
نامنامه
جاينامه
چكيده انگليسي

تاريخ فرش : سير تحول و تطور فرشبافي ايران

  • سال چاپ : چاپ : چهارم ، 1393
  • تعداد صفحه : 432صفحه
  • شابک 978-600-02-0031-2
قیمت: 250000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 225,000 ریال
افزودن به سبد خرید