شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان استان قم
آشنايي با پيشه‌ها (گامي كوتاه در آموزش قبل از دبستان)
مدیر مسئول
حسين فيض مشكيني
آدرس
خيابان خاكفرج - ميدان الهادي