شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان استان قم
مدیر مسئول
حسين فيض مشكيني
آدرس
خيابان خاكفرج - ميدان الهادي
آشنايي با پيشه‌ها (گامي كوتاه در آموزش قبل از دبستان)