انتشارات دانشگاه قم
  • مدیر مسئول : محمد ذبيحي خيبري
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومی
  • آدرس قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
  • ایمیل publication@qom.ac.ir
  • سایت www.qom.ac.ir
لیست کتب انتشارات دانشگاه قم ( 139 کتاب )