انتشارات امام عصر
  • مدیر مسئول : حميد خرمي
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه آمار، پلاك 6، مؤسسه امام عصر(عج) - كد پستي 37185
  • ایمیل emame-asr@ketabeqom.com
لیست کتب انتشارات امام عصر ( 115 کتاب )