شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان استان قم
انتشارات خادم الرضا
  • مدیر مسئول : سيد ابوالفضل حسيني
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس قم - خيابان صفاييه - كوچه 28 - پلاك 284
  • فکس 37739099-025
  • ایمیل khadem_alreza@yahoo.com
  • سایت www.kh-reza.ir