انتشارات دار الثقلين
  • مدیر مسئول : سيدعباس حسيني اميني
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس خيابان صفائيه – كوچه ممتاز - پلاك 65
لیست کتب انتشارات دار الثقلين ( 1 کتاب )
1