انتشارات پاد انديشه
  • مدیر مسئول : حميد رضا مسلمي پطرودي
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومی
  • آدرس بلوار شهید محلاتی - کوچه 7 - فرعی 5 - بلوک 8 - واحد 4
لیست کتب انتشارات پاد انديشه ( 24 کتاب )
1 2