انتشارات آثار نفيس
  • مدیر مسئول : محمد كاظم محمودي
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
  • ایمیل nafis_k114@yahoo.com
لیست کتب انتشارات آثار نفيس ( 73 کتاب )