انتشارات مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه
  • مدیر مسئول : سيد مصطفي آل غفور
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس خيابان حضرتي، مدرسه عالي دارالشفاء
  • ایمیل howzeh@andisheqom.com
  • سایت www.andisheqom.com
لیست کتب انتشارات مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه ( 0 کتاب )