انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب
  • مدیر مسئول : الياس عارف زاده
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومی
  • آدرس پرديسان، مقابل مسجد امام صادق (عليه السلام)، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب
  • ایمیل info@regigions.ir
  • سایت www.regigions.ir
لیست کتب انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب ( 0 کتاب )