انتشارات دفتر نشر كريمه
  • مدیر مسئول : سيد محمد باقر آقا مير محمد علي
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس خيابان صفائيه، ك. 32، ك. ميرابوطالبي، ك. شهيد محسن كمره‌اي، پ. 110، ط. همكف
لیست کتب انتشارات دفتر نشر كريمه ( 2 کتاب )
1