انتشارات دانشکده اصول الدین
  • مدیر مسئول : كاظم عسكري
  • مدرک : دکترا
  • پروانه نشر : عمومی
  • آدرس 75 متری عمار یاسر، 30 متری شهید قدوسی، روبروی مرکز خدمات حوزه ، دانشکده اصول الدین
  • ایمیل ma@osool.ac.ir
لیست کتب انتشارات دانشکده اصول الدین ( 69 کتاب )