انتشارات دار البشير
  • مدیر مسئول : نبی زاده سرایدشتی، راضیه
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومی
  • آدرس قم، خیابان معلم، مجمتع ناشران، طبقه همکف، پلاک 15
  • ایمیل hadi27946@gmail.com
لیست کتب انتشارات دار البشير ( 9 کتاب )
1