انتشارات قدس
  • مدیر مسئول : سيد محمد رضا حسيني
  • مدرک : کارشناسی
  • آدرس قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه شماره 24 (ممتاز) پلاك 69 - كد پستي 15848-37156
  • ایمیل ghods@ketabeqom.com
لیست کتب انتشارات قدس ( 217 کتاب )