انتشارات دفتر مطالعات و تحقيقات زنان(وابسته به مركز مديريت و حوزه علميه خواهران)
  • مدیر مسئول : زيبايي نژاد محمد رضا
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس قم، بلوار جمهوري اسلامي،م. سپاه، به سمت ريل راه آهن، پ. 50
  • ایمیل sharif@wrc.ir
لیست کتب انتشارات دفتر مطالعات و تحقيقات زنان(وابسته به مركز مديريت و حوزه علميه خواهران) ( 8 کتاب )
1