انتشارات مطبوعات ديني
  • مدیر مسئول : علي فائزي پور تهراني
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومی
  • آدرس قم، خيابان ارم، مقابل كتابخانه آيت الله مرعشي، شماره 285
  • ایمیل matbooat_dini@yahoo.com
  • سایت matbooatdini.ir , matbooatdini.com
لیست کتب انتشارات مطبوعات ديني ( 220 کتاب )