انتشارات آواي ترنم
  • مدیر مسئول : سجودي پاپكياده مسعود
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس قم، خ. 45 متري مدرس، انتهاي مدرس، خ. بهارستان، ك. 16، پ. 8
  • ایمیل avayetarannom@gmail.com
لیست کتب انتشارات آواي ترنم ( 51 کتاب )