انتشارات موسسه مطالعاتي و انتشاراتي صادق آل‌محمد صلي الله عليه و آله و سلم
  • مدیر مسئول : نقده دوزان حسين علي
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس قم، خ. معلم، ك. 12، پ. 68
  • ایمیل sadeghalmohamad1380@gmail.com
لیست کتب انتشارات موسسه مطالعاتي و انتشاراتي صادق آل‌محمد صلي الله عليه و آله و سلم ( 1 کتاب )
1