انتشارات موسسه اسراء
  • مدیر مسئول : مرتضي واعظ جوادي
  • مدرک : حوزه
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس خيابان 75 متري عمارياسر – نبش 30 متري شهيد قدوسي
  • ایمیل esra@ketabeqom.com
  • سایت www.esra.ir
لیست کتب انتشارات موسسه اسراء ( 328 کتاب )