آيت‌الله ملا محمد باقر فشاركي

آيت‌الله ملا محمد باقر فشاركي

آيت‌الله ملا محمد باقر فشاركي فرزند ملا محمدجعفر (معروف به ملاجعفر دوم و داماد ملاصالح مازندراني) فرزند ملايوسف فرزند ملا محمدجعفر ويري كوهپايه اي (ملاجعفر اول مدفون در كوهپايه) ،يكي از علما و مدرسين بزرگ دارالعلم اصفهان بود. وي در سال 1212 شمسي در زادگاهش فشارك اصفهان بدنيا آمد و پس از طي مقدمات علوم، سال‌ها از محضر اعلام اصفهان مخصوصا شيخ محمدباقر فرزند صاحب حاشيه استفاده نمود تا خود به مقام اجتهاد رسيد. مرحوم فشاركي از اساتيد بزرگ اعلام اصفهان بود و افاضلي از محضر او به مقام اجتهاد و استادي رسيدند. معظم‌له در مسجد محله نو اصفهان اقامه جماعت داشت و سالها دراين محل مردم را ارشاد مي‌نمود. نوشته‌اند آن مرحوم براي اولين‌بار در شب‌هاي جمعه مراسم دعا و احياء را در تخت فولاد برقرار نمود كه تا بحال ادامه دارد. همسر وي بيگم جان دختر مرحوم آية الله حاج ميرسيد محمد موسوي خوانساري (چارسوقي) است (برادر بزرگ علامه صاحب روضات) منزل ايشان هنوز در محله چهارسوق كوچك اصفهان وجود دارد كه البته بين وراث تقسيم شده است. فرزند وي شيخ محمدمهدي فشاركي مشهور به ميرزا آقا از علماي اخيار بود كه در سال 1340 ق وفات نمود. شهرت اين دانشمند بزرگوار به جهت آثار مهم اوست كه قريب سي جلد كتب مهمه در علوم مختلف تدوين نمود كه اهم آنها عبارتند از: عنوان الكلام(شرح دعاهاي روزهاي ماه مبارك رمضان)، ذخيرة العباد، تنزيه المؤمنين، آداب الشريعه (آداب و دستورات زندگي مشتمل بر 14 باب)، آداب نماز شب، سبب فقر و غني، رساله‌اي در غني، رساله معرفت، اربعين ( در شرح چهل حديث)، چند عشريه (مربوط به دهه اول و دوم وسوم محرم و دهه آخر صفر) ،ذخيرة المعاد (در اصول دين) ،حاشيه قوانين، حاشيه لمعه، حاشيه فرائد، حاشيه متاجر، رسائلي در طهارة و صوم و صلوة و خمس و زكوة و - -" ايشان از رهبران قيام تنباكو در اصفهان بودند اين نويسنده توانا سرانجام در شب يكشنبه 26 رجب 1314قمري 1275 شمسي در اصفهان وفات نمود و جنب قبر محقق خوانساري در تكيه خوانساريهاي تخت فولاد مدفون شد. استاد همايي پس از اقرار به درجه عالي فقاهت و پختگي تقرير و انشاء علامه فشاركي راجع بوي مينويسد: بزرگترين قضات عدليه فعلي ما از فهم دقايق احكام و نوشته هاي قضايي او عاجزند تا به انشاء و تقرير آن چه رسد

قلم های ماندگار