مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


مقتل امام حسین (ع) و یاران به ضمیمه قیام مختار و توابین (ترجمه نفس المهموم)

چاپخانه :

وفا

مولف (پدیدآور) :

حاج شیخ عباس قمی

مترجم :

نظری منفرد علی


قیمت پشت جلد: 1700000 ریال
قیمت برای شما: 1,530,000 ریال 10 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: پنج شنبه 11 آذر 1400

توضیحات

بسياري از حوادث و وقايع به مرور زمان، به دست فراموشي سپرده مي شوند هر چند برخي مورّخان سعي فراواني در ثبت آن ها داشته و آن ها را به نگارش هم در آوردند. در مقابل برخي حوادث هستند كه همگان سعي بر فراموش شدن آن داشتند ولي بنا به علل فراگير شده و بر عظمت آن افزوده شد. واقعة كربلا يكي از اين موارد است. اين مجموعة به شرح زندگي، علل قيام، شرح ماجرا و حوادث بعد از آن پرداخته و بسياري از نكات و آموزه هاي اين مكتب را به نگارش در آورده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيشگفتارمقدمه مؤلفمقدمه ـ در ولادت مولاي ما حسين مظلوم عليه السلامباب اولمناقب امام حسين عليه السلام و ثواب گريه بر مصيبت و لعن بر قاتلان او و احاديثي كه درباره شهادت آن حضرت وارد شده استفصل اول ـ مختصري از مناقب آن حضرتشجاعت آن حضرتعلم آن حضرتبخشندگي وجود آن حضرتفصاحت، زهد، تواضع و عبادت امام عليه السلامفصل دوم ـ ثواب گريه بر مصيبت حسين عليه السلام و ثواب لعن بر قاتلان او و احاديث مربوط به شهادت آن حضرتباب دومرويدادهاي پس از بيعت مردم با يزيد بن معاويه تا هنگام شهادت امام حسين عليه السلامفصل ـ زمينه قيامفصل ـ مرگ معاوية بن ابي سفيانفصل ـ درخواست بيعت از امام حسين عليه السلامفصل ـ خروج امام حسين عليه السلام از مدينهكنار قبر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمامام حسين عليه السلام و محمد بن حنفيهوصيت امام حسين عليه السلام به محمد بن حنفيهامام حسين عليه السلام و ملائكهامام حسين عليه السلام و جنّيانامام حسين عليه السلام و امّ سلمهامام حسين عليه السلام و جابرفصل ـ حركت امام حسين عليه السلام به سوي مكه و نامه هاي اهل كوفه به آن حضرتورود امام عليه السلام به مكهنامه هاي اهل كوفه به امام عليه السلامفصل ـ حركت مسلم بن عقيل به سوي كوفهورود مسلم بن عقيل به كوفهفصل ـ ياري خواستن امام حسين عليه السلام از بزرگان بصرهورود عبيدالله بن زياد به كوفهورود مسلم بن عقيل به خانه هانيتوطئه ابن زيادفصل ـ ماجراي شريك بن اعورگرفتار شدن هانيحركت مسلم بن عقيل با اهل كوفهپراكنده كردن ياران مسلمتنهايي مسلم بن عقيلحمله به مسلم بن عقيلمسلم در دار الامارهشهادت مسلم بن عقيلتذييل ـ مقام و منزلت هاني بن عروهفصل ـ شهادت ميثم بن يحيي تمّارشهادت رشيد هجريشهادت حجر بن عدي و عمرو بن حمقشهادت عمرو بن حمقفصل ـ شهادت دو فرزند خردسال مسلمفصل ـ حركت امام حسين عليه السلام از مكه به عراقدرخواست محمد بن حنفيه از امام عليه السلامدرخواست امّ سلمه از امام عليه السلامپيشنهاد ابن عباس به امام عليه السلامديدار ابن زبير با امام عليه السلامنصيحت ابوبكر بن حارث به امام عليه السلامپيشنهادهاي ابن زبير به امام عليه السلامفصل ـ خروج امام حسين عليه السلام از مكهملاقات با فرزدقممانعت از خروج امام عليه السلام از مكهادامه حركت امام عليه السلامتلاش عبدالله بن جعفر براي بازگرداندن امام عليه السلامنامه امام عليه السلام به اهل كوفهرسيدن قيس بن مسهر به كوفهديدار زهير بن قين با امام عليه السلامدادن خبر شهادت مسلم به امام عليه السلامسخن گفتن امام عليه السلام با همراهانملاقات امام عليه السلام با عمرو بن لوذانرؤياي امام عليه السلامفصل ـ ماجراي حر بن يزيد و ملاقات او با حسين عليه السلام و برگرداندن او از راه كوفهسخن گفتن امام عليه السلام با حر و ياران اواعلام آمادگي ياران امام عليه السلامملاقات طرمّاح و همراهانش با امام عليه السلامفصل ـ ملاقات امام عليه السلام با عبيدالله بن حرّ جعفيفصل ـ حركت امام حسين عليه السلام به سوي كربلانامه ابن زياد به حرفصل ـ فرود آمدن امام عليه السلام در كربلا و آمدن عمر بن سعد و حوادث پس از آنسخنان اصحاب با امام عليه السلامسخنان امام عليه السلام با اهل بيتنامه ابن زياد به امام عليه السلامترديد عمر بن سعد در رفتن به كربلاورود عمر بن سعد به كربلانامه عمر بن سعد به ابن زيادسخنان ابن زياد با مردم كوفهمنع امام عليه السلام و يارانش از رسيدن به آبفصل ـ پيشنهاد حبيب بن مظاهر به بني اسددر طلب آبملاقات امام عليه السلام با عمر بن سعدفصل ـ ورود شمر به كربلا و حوادث روز تاسوعاشيطنت شمرنامه ابن زياد به عمر بن سعدورود شمر به كربلاامان نامه شمر به عباس و برادرانش عليهم السلاممحاصره امام عليه السلام و يارانشدرخواست مهلت براي عبادتفصل ـ رويدادهاي شب عاشوراسخنان امام عليه السلام با يارانشپاسخ ياران به سخنان امام عليه السلامگفتگوي امام عليه السلام با خواهرش زينب عليها السلامفصل ـ در وقايع روز عاشورا و منظم كردن صفهاي دو سپاه و اتمام حجت حسين عليه السلام بر مردم كوفهتعداد ياران امام عليه السلامفرماندهان سپاه كوفهدر يك قدمي حورالعينمناجات امام عليه السلاماتمام حجت امام عليه السلام با سپاه كوفهسخن گفتن زهير با سپاه كوفهسخنان بريرسخنان امام عليه السلام با سپاه كوفهخطبه امام حسين عليه السلام برابر اهل كوفهفصل ـ وصف مبارزه اصحاب امام حسين عليه السلام و شهادت آنانپيوستن حر بن يزيد به امام عليه السلامسخن گفتن حر بن يزيد با سپاه كوفهپرتاب اولين تير توسط عمر بن سعدماجراي عبدالله بن عمير و خانواده اشنفرين امام عليه السلامشهادت برير بن خضيرشهادت عمرو بن قرطه انصاريشهادت مسلم بن عوسجهآتش زدن خيمه هايادآوري ابو ثمامه صائدي به نمازشهادت حبيب بن مظاهرشهادت حر بن يزيدشهادت زهير بن قينشهادت نافع بن هلالشهادت عبدالله و عبدالرحمن غفاريشهادت حنظلة بن اسعد شباميشهادت شوذب و عابسشهادت ابوالشعثاء كنديشهادت گروهي از اصحاب حسين عليه السلامشهادت سويد بن عمرو بن ابي المطاععمرو بن خالد ازدي صيداويسعد بن حنظله تميميعمير بن عبدالله مذحجيمسلم بن عوسجهعبدالرحمن بن عبدالله يزنييحيي بن سليم المازنيقرّة بن ابي قرّة غفاريمالك بن انس كاهليعمرو بن مطاع جعفيجون بن ابي مالكانيس بن معقل اصبحيحجاج بن مسروق جعفيجنادة بن حارثعمرو بن جنادة بن حارثجواني كه پدرش در صحنه نبرد كشته شده بودهمسر و مادر شهيدغلام تركمالك بن دودانابو ثمامه صائديابراهيم بن حصين اسديعمرو بن قرطهاحمد بن محمد هاشمينام شهيدان حمله اولماجراي زاهر مولي عمرو بن حمقكساني كه در كربلا حاضر بودند و كشته نشدندديوان شيعيانفصل ـ مبارزه اهل بيت امام حسين عليه السلام و شهادت آنانعروة بن مسعود ثقفيشهادت حضرت عليّ‌ اكبر عليه السلامشهادت فرزندان عبدالله بن جعفرشهادت بقيه فرزندان عقيلشهادت فرزندان امام حسن مجتبي عليه السلامشهادت فرزندان اميرالمؤمنين عليه السلامشهادت مولاي ما عباس فرزند اميرالمؤمنين عليه السلاممواسات اميرالمؤمنين عليه السلام با رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلمتذييل ـ درباره شجاعتفصل ـ شهادت امام حسين مظلوم عليه السلام و طفل شيرخوار و عبدالله بن الحسنوداع امام حسين عليه السلامگفتگوي سكينه عليها السلام با پدروصيت امام حسين عليه السلامدعاي قدسيشهادت كودك شيرخوار عليه السلامعزيمت امام عليه السلام به سوي ميدان جنگاسب امام عليه السلام و نوشيدن آبوداع دوبارهعاقبت جسارت نمودن به امام عليه السلامتعداد زخمهاي امام عليه السلامتير سه شاخهمحاصره امام عليه السلامشهادت عبدالله بن الحسن عليه السلامنفرين امام عليه السلامآماده شدن امام عليه السلام براي شهادتفرياد زينب عليها السلام بر عمر بن سعدحمله دسته جمعي به امام عليه السلامگريه ملائكهجنايت شمر لعينروز شهادت امام عليه السلامقاتل امام عليه السلامجدا نمودن سر مطهر امام عليه السلامفرياد ناشناسنشانه هاي پس از شهادت امام عليه السلامباب سوموقايع پس از شهادت آن حضرت عليه السلامفصل ـ غارت انگشتر و لباسها و سلاحهاي امام عليه السلامشيهه اسب امام عليه السلامفصل ـ غارت خيمه ها و شيون زنان حرمآتش زدن خيمه هاشيون زينب عليها السلامشيون سكينه عليها السلامفصل ـ غارت لباسها و وسايل زنانتصميم شمر بر كشتن امام سجاد عليه السلامتاختن اسبها بر بدن مطهر امام حسين عليه السلامفصل ـ وقايع عصر عاشورا از فرستادن سرهاي شريف نزد ابن زياد و غير آندرخواست جايزه براي سر مطهر امام عليه السلاماسارت امام سجاد عليه السلام و زنان و كودكانفصل ـ حركت عمر بن سعد از كربلا به سوي كوفهعبور دادن زنان بر اجساد شهيدانگفتگوي زينب عليها السلام با امام سجاد عليه السلامفصل ـ دفن مولايمان حسين صلوات الله عليه و اصحابشفصل ـ ورود اهل بيت امام حسين عليه السلام به كوفهخطبه زينب عليها السلام در كوفهاحتجاج علي بن الحسين عليه السلام هنگامي كه از خيمه بيرون آمد و توبيخ نمودن آنان بر خيانت و پيمان شكنيخطبه امام سجاد عليه السلام در كوفهاحتجاج فاطمه صغري عليها السلام بر مردم كوفهخطبه امّ كلثوم عليها السلامسخن گفتن زينب عليها السلام با سر مطهر امام عليه السلامفصل ـ ورود اهل بيت حسين مظلوم عليه السلام به مجلس عبيدالله بن زياد شومزينب عليها السلام در مجلس ابن زيادامام سجاد عليه السلام در مجلس ابن زيادفصل ـ شهادت عبدالله بن عفيف ازدي عليه السلامگرداندن سر مطهر امام حسين عليه السلام در كوفهگزارش شهادت امام حسين عليه السلام به شام و مدينهزيانكاري عمر بن سعدفصل ـ فرستادن ابن زياد عبدالملك سلمي را به مدينه براي رساندن خبر قتل حسين عليه السلام و خطبه ابن زبير در مكهرسيدن خبر شهادت امام حسين عليه السلام در مدينهخطبه ابن زبير در مكهفصل ـ فرستادن عبيدالله بن زياد سرهاي مطهر و پاكان از اهل بيت از كوفه تا شام و ذكر بعضي از رويدادهاگزارش واقعه كربلا به يزيداعزام اسيران به شامماجراي سر مطهر امام حسين عليه السلامفصل ـ برخي از رويدادها در راه شامزيارتگاههاي سر مطهر امام حسين عليه السلامفصل ـ ورود اهل بيت عليهم السلام به شامتعجب سهل بن سعدكاروان اسيران در درب قصر يزيدگفتگوي امام سجاد عليه السلام با پيرمرد شامياسيران اهل بيت عليهم السلام در مجلس يزيدجسارت يزيد ملعون به سر مطهر امام عليه السلامخطبه حضرت زينب عليها السلامنامه ابن عباس به يزيدگستاخي مرد شاميخطبه حضرت سجاد عليه السلامترسيدن يزيدخواب سكينه عليها السلامخواب همسر يزيددختر خردسال امام حسين عليه السلامشگفتي دانشمند يهودي در مجلس يزيدفرستاده پادشاه روم در مجلس يزيدديدار امام سجاد عليه السلام با منهال بن عمروعزاداري زنان اهل بيت عليهم السلام در شاممبارزه فرزند امام حسن عليه السلام با فرزند يزيدتظاهر يزيد به پشيمانيفصل ـ فرستادن يزيد حرم حسين عليه السلام را از شام به مدينه و بيان ورود آنان به مدينه و برپايي مجالس بر حسين عليه السلامسه درخواست امام سجاد عليه السلام از يزيدمحلّ دفن سر مطهر امام حسين عليه السلامعبور كاروان اهل بيت عليهم السلام از كربلابازگشت كاروان اهل بيت عليهم السلام به مدينهحركت مردم به سوي كاروانخطبه امام سجاد عليه السلام هنگام بازگشت به مدينهرباب همسر امام حسين عليه السلامچگونگي ورود اهل بيت عليهم السلام به مدينهاندوه و عزاداري بر امام حسين عليه السلامباب چهارمآنچه پس از شهادت ابي عبدالله الحسين عليه السلام پديدار شد از گريه آسمان و زمين و اهل آنها بر او ضجّه ملائكه به درگاه خداي عزوجل در امر آن حضرت و نوحه جنّيان و آنچه از مرثيه ها درباره او گفته شده استفصل ـ گريه آسمان و زمين و اهل آنها بر آن حضرتفصل ـ شيون و ناله و گريه ملائكه به سوي خدا بر مصيبت امام حسين عليه السلامفصل ـ نوحه جنّيان بر امام حسين عليه السلامفصل ـ بعضي از مرثيه ها كه درباره سيدالشهداء عليه السلام گفته شده استماجراي دعبلباب پنجمدر ذكر فرزندان حسين بن علي عليه السلام و همسران او و فضيلت زيارت او و ستم خلفاء بر قبر شريفشفصل ـ در ذكر فرزندان امام حسين عليه السلام و برخي از همسران آن حضرتفصل ـ در فضيلت زيارت امام حسين عليه السلامفصل ـ ستم خلفاء بر قبر شريف امام حسين عليه السلامخاتمه شرح حال توّابين و قيام مختار و كشتن قاتلان حسين عليه السلامپيدايش گروه توّابيناجتماع شيعيان پشيماننوشتن نامه به شيعيان مدائن و بصرهتدارك قيامآمدن مختار به كوفهرفتن مختار به حجازتوافق مختار با ابن زبيربازگشت مختار به كوفهدستگيري مختارحركت توّابين و كشته شدن آنانگرد آمدن نزد قبر حسين عليه السلامحركت براي رويارويي با دشمننبرد با سپاه شامكشته شدن فرماندهان توّابينپيشنهاد عبدالله بن عوفبازگشت باقيمانده توّابين به كوفهقيام مختار در كوفهنقشه براي دستگيري مختاراستعلام از محمد بن حنفيهپيوستن ابراهيم بن اشتر به مختارآغاز درگيري ها در كوفهپيروزي ياران مختارفرار ابن مطيعسخنراني مختاربيعت با مختاركشتن قاتلان امام حسين عليه السلام توسط مختاراعزام نيرو براي جنگيدن با ابن زيادآغاز جنگعقب نشيني ياران مختارشورش بزرگان كوفهجنگ شديد در كوفهشكست شورشيان كوفهكشته شدن شمر ملعونكشتن قاتلان امام حسين عليه السلامكشتن خوليكشتن عمر بن سعد و چند تن ديگر كه در كشتن حسين عليه السلام حضور داشتندكشتن حكيم بن طفيلكشتن قاتل عليّ اكبر عليه السلامكشتن قاتل عبدالله بن مسلم بن عقيلفرار چند تن از قاتلانرفتن ابراهيم بن اشتر به جنگ ابن زيادكشته شدن ابن زيادارسال سر عبيدالله بن زياد براي مختارهلاكت يزيد

موارد بیشتر arrow down icon

سلام مقتل امام حسین موجوده؟

کاربر مهمان
سوالی داری بپرس