خرید کتاب زیارت عاشورا با تخفیف جذاب ویژه محرم و یادبود اموات حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


عاشورا پژوهی با رویکردی به تحریف شناسی تاریخ امام حسین (علیه السلام)

چاپخانه :

عمران

مولف (پدیدآور) :

صحتی سردرودی محمد

تنظیم کننده (گردآورنده) :

طحان نسب تابنده


قیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 450,000 ریال 10 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 22 شهريور 1400

توضیحات

اين كتاب ششمين كتابي است ه از اين نويسنده در حزه عاشوراپژوهي و امام حسين (ع) منتشر شده است. نويسنده بيان مي داد كه كربلا اصل نبود از سر ناچاري بود آن قيامي كه اصوليت قيام حسين است و در پژوهش از عاشورا نيز نيك خواهيم فهيمد كه دين دولت شده مي رفت كه مشروع مي شود كربلا گفت كه دين عشق بود، دنيا نيست.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيش‌درآمدبراعت استهلالپيشينه پژوهشترتيب و تأليفياد و سپاسفصل اول: مآخذ شناسي تاريخ امام حسين عليه‌السلامسند شناسي عاشورامنابع مستقلمتون نشر نايافتهمتون نشر يافتهمجموعه سخنان امام حسين عيه‌السلاممنابع مشتملكتاب تاريخ امام حسين عليه‌السلامسيري در تاريخ امام حسين عليه‌السلامكتابشناسي توصيفي- انتقادي پيرامون تحريف‌هاي عاشورامقدمهبخش اول: كتاب‌هاي تحريف‌ساز1. مقتل الحسين منصوب به ابومختف2. كتاب نور العين3. روضة الشهدا4. منتخب طريحي و يا كتاب الفخري5. تظلم الزهراء من اهراقق دماء آل العباد6. اسرار الشهادة7. الدمعة الساكبه8. ناسخ التواريخ9. معالي السبطينبخش دوم: كتاب‌هاي تحريف ستيز1. لؤلؤ و مرجان2. ثورة التنزيه3. حماسه حسيني4. نگاهي به حماسه حسيني استاد مطهري5. پژوهش‌هاي پنهان و پراكنده5-1. از نفس المهموم تا منتهي الآمال5-2. الامام الحسين عليه‌السلام و اصحابه5-3. خورشيد شهادت4-5. تحريف شناسي عاشورا در پرتو امام شناسيبازخواني«فرهنگ عاشوراء»شناسه كتابقرائت رزمي- فرهنگياز ميان تحريف‌هادرنگي در گزينش مدخل‌هامانع اغيار و جامع افراد نبودنشعر در فرهنگ عاشورافصل دوم: عاشورا در شعر سده اولعاشورا در ديوان ابوالاسودشناسه و شخصيت ابوالاسودفاجعه عاشورا و ابوالاسودكتابنامه ابوالاسود و عاشوراعاشورا در قصائد هاشمياتشاعر هاشميّاتاهميّت و اثر گذاري هاشميّاتاثر پذيري هاشميّات از قرآن و كلام علي عليه‌السلامقرائتي عاقلانه از قيام عاشوراعاشورا با نگاهي واقع‌نگرشرح‌هاي هاشميّاتعاشورا در شرح ابورباشكتاب‌شناسي هاشمياتفصل سوم: عاشورا در آينه ارا و انديشه‌هاپيشگفتارپيشينه بحث و پژوهش در تحليل و تفسير قيام عاشوراتحريف حقايق و توجبه جنايتتفسير عاشورا در مكتب خلفاعاشورا از ديد‌گاه ابن العربيتحريف‌هاي ابن تيميّةفلسفه عاشورا و سكولاريسمتأويل‌هاي اين كثيرفلسفه عاشورا در مقدمه ابن خلدوننقد نظر ابن خلدون از ديد‌گاه دانشمندانقيام عاشورا از منظر«وهابي‌ها»عاشورا از ديدگاه اهل سنّتعاشورا از منظر خرد‌ورزانفاجعه عاشورا به روايت جاحظعاشورا و قاضي عبدالجبار معتزليقرائت از جوزي از عاشوراعاشورا و ابن ابي الحديد معتزليتحليلي در پرده اجمالقرائت ابن ابّار اندلسياز منظر موّرخان و مقتل نگاراناتّفاق در سه سخن1. فساد دستگاه خلافت و در نتيجه اجتماع امّتامام حسين عليه‌السلام غير از امام حسن عليه السلام بود«بردن اهل حرم، معقول بود و حكم عدل»2. امتناع از بيعت3. نامه‌هاي اهل كوفههدف‌هاي امام حسين عليه‌السلام از منظر علماي شيعهيك-برپاي حكومت اسلاميقرائت سيّد مرتضي از قيام عاشوراتحليل سيّد در ترازوي تاريخ و اسنادمخالفان اين رأي(حكومت)1. شيخ طوسي2. سيد ابن طاووس3. سيد عبدالوهاب حسيني استر آبادي4. محمد باقر مجلسي5. عبدالله بحراني اصفهاني6. رضي بن نيبي قزويني7. سيّد محسن امير عامليموافقان اين رأي1. علي بن عبدالله بحراني ستري2. محمد علي خليلي3. نعمت الله صالحي نجف‌آباديدو- شهادت1. ابن نماي حلّي2. سيّد ابن طاووس2. سّيد ابن طاووس3. حائري كركي4. محمد باقر مجلسي5. عبدالله بحراني اصفهاني6. محمد بن سليمان تنكابني7. شيخ جعفر شوشتري8. محمد حسين كاشف العظاء‌9. محمد جواد مغنيه10. سيد عبدالكريم هاشمي نژاد11. سيد محمد حسين طباطبايي12. سيد محمد علي قاضي طباطبايي13. سيد حسن حجّت14. علي شريعتي15. مرتضي مطهري16. شرف الدين عاملي17. محمد تقي جعفريسه- امر به معروف و نهي از منكرچهار- عزّت نفس و غيرت دينيپنج- انجام وظيفه ويژهشش- گريه و عزاداريهفت- كفاره گناهانهدف غايي و نهاييجمع بندي و نتيجه‌گيريافشا گري و نفاق زداييشهيد فاتحفصل چهارم: عرفان و ازادي در آينه عاشوراسخني كوتاه درباره آزاديآزادي و عاشوراآزادي و بندگيآزادي در سخنان امام حسين عليه السلام و يارانشامامت و ازاديآزادي سياسي و آزاد انديشينگاهي به «مقتل الحسين عليه‌السلام به رويات شيخ صدوق»درآمدهدف پژوهشاشرارتي به جايگاه صدوق و آثارششاخصه‌هيا مقتل شيخ صدوققرائت شيخ صدوق ازقيام عاشوراچكيده‌‌اي از مقتل الحسيندرنگي در آستانه آتشكده، شاهكاري از تبريزيانتشار آتشكدهشاخصه‌هاي آتشكدهنويسنده آتشكدهقرائت علامه مجلس از قيام عاشوراچكيده مقالهمتن مقالهفصل پنجم: تحريف شناسي تاريخ امام حسين عليه‌السلام و عاشوراعوامل انگيزه‌هاي تحريفمقدمهيك- روايان اموي و مورّخان حكومتيسروده‌هاي عاشوراييدو- تحريف براي تبرئه خليفهسه- افسانه سازي در برابر عاشوراچهار- مظلوميّت بيش از حدّپنج- تسامح در ادبه سننشش- هدف، وسيله را توجيه مي‌كندهفت- اسطوره‌سازيهشت- تنها براي گرياندنتحريف تباكيتفسير صحيح تباكي1. تظاهر به گريه و اندوه2. تكلف براي تحصيل گريه3. تمايل به بكاء و دوست داشتن آن4. تعاون در گريه و عزادارينه- قياس به نفسده- پادشاه پندارييازده- عوام زدگي و مريد بازيباز‌خواني چند حديث مشهور پيرامون عاشورااز زبان حال تا زبان قالان الحياة عقيدة و جهادان كان دين محمد صلي الله عليه و آلهاسقوني شرية من الماءدريغ از اندكي انديشه«هل من ناصر ينصرني»تفسير «كهيعص»تحريفي در متن يك خبردر مورد زيارت عاشوراكل يوم عاشور و كل ارض كربلااز عاشورا تا امام حسين عليه‌السلاممقدمهبا كاروان حسيني از مدينه تا مدينهشاخصه‌هاي مهمّ مع الركبمروري بر مع الركب الحسينيجلد اوّل: الامام الحسين عليه‌السلام في المدينة المنوّرهجلد دوم: الامام الحسين عليه‌السلام في مكة المكرمةجلد سوم: وقائع الطريق في مكه الي كربالجلد چهارم: الامام الحسين عليه‌السلام في كربلاججلد پنجم: وقائع الطريق من كربلا الي الشامفصل ششم: باز‌انديشي در تحريف شناسيتحريف‌هاي عاشورا، نگاهي از درونتحريف‌هاي و بدعت‌هاي تاريخ عاشوراتحريفات و تبليغات مذهبيمقتل نگاري در حلقه تكرار و تحريفآسيب‌شناسي نگار‌ش‌هاي عاشوراييمنابع و مآخذفصل هفتم: فهرست‌ها و نمايه تام‌هااياتاحادي و اقوالشعر‌ها و شعار‌هانمايه نام‌ها

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->