خرید کتاب زیارت عاشورا با تخفیف جذاب ویژه محرم و یادبود اموات حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


پژوهشی در چیستی مفهوم مجاز ـ نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه ها

چاپخانه :

کمال الملک

مولف (پدیدآور) :

توکلی محمدی نرجس


قیمت پشت جلد: 38500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

درباره چيستي مفهوم مجاز و اقسام آن بطور كلي، سه ديدگاه وجود دارد. ديدگاه نخست ديدگاه مشهور درباره مجاز است كه از ديرباز تاكنون مورد قبول اكثر علماي ادب و اصول واقع شده است. ديدگاه دوم، ديدگاه سكاكي است كه با پذيرش كليات ديدگاه مشهور كه استعاره ار مجاز لغوي و كاربرد لفظ در معناي حقيقي بيان مي كند در ديدگاه سكاكي، استعاره مجازي عقلي و كاربرد لفظ در معناي حقيقي بيان مي كند، در ديدگاه سكاكي، استعاره مجازي عقلي و كاربرد لفظ در معناي حقيقي است. ديدگاه سوم كه نخستني بار از سوي آيت الله محمد رضا اصفهاني ارائه و پس مورد قبلو برخي از اعاظم فقه و اصول متأخر اماميه از جمله آيت الله بروجردي، امام خميني و آيت الله خوئي واقع شده است، بر خلاف ديدگاه مشهور، با تبيين ادعاي متكلم به عنوان معيار صحت و روايي مجاز، تمامي اقسام مجاز را كاربرد لفظ در معناي حقيقي مي داند. اين ديدگاه ضمن نقد و بررسي نقاط ضعف و قوت دو ديدگاه نخست تعريفي عالمانه و دقيق از چيستي مفهوم و اقسام مجاز و حدود آن ارائه مي كند و با تاكيد بر عقل گرايي و معناگرايي در فهم مجاز، شبهات مطرح شده درباره ورود مجاز در گزاره هاي ديني را به روشني پاسخ مي دهد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتسخن دانشگاه
ساختار كلي
پيشگفتار
كليات
1. طرح مسئله
2. پيشينه
3. ضرورت
4. اهداف
5. روش
فصل اول: نگاهي گذرا بر چيستي «حقيقت» و «مجاز»
1. نگاهي گذرا بر چيستي «حقيقت» و «مجاز»
حقيقت
حقيقت در لغت و اصطلاح
اقسام حقيقت
مجاز
مجاز در لغت و اصطلاح
جايگاه مجاز در ادبيات و اصول
جايگاه مجاز در بلاغت عربي
جايگاه مجاز در علم اصول
فصل دوم: معرفي ديدگاه ها درباره ي چيستي مفهوم مجاز و اقسام آن
2. معرفي ديدگاه ها درباره چيستي مفهوم مجاز و اقسام آن
ديدگاه اول؛ ديدگاه مشهور
تعريف
شروط صحت استعمال مجاز
اقسام مجاز
علائم شناخت حقيقت از مجاز
ديدگاه دوم؛ ديدگاه يوسف بن ابي بكر سكاكي
مخالفان ديدگاه سكاكي
موافقان ديدگاه سكاكي
ديدگاه سوم؛ ديدگاه آية الله محمد رضا اصفهاني
پيشينه
شرحي مختصر از حيات آية الله اصفهاني
نام و نسب
حيات علمي
اساتيد و شاگردان
وفات
آرا و نوآوريهاي علمي
كتب و آثار
وقاية الاذهان
قائلان و موافقان ديدگاه سوم
1. آية الله عبدالله گلپايگاني (م 1327 ق)
2. آية الله سيد حسين طباطبائي بروجردي (م 1380 ق)
3. علامه شهيد سيد مصطفي خميني (م 1398 ق)
4. حضرت امام سيد روح الله موسوي خميني (م 1410 ق)
5. آية الله سيد ابوالقاسم خوئي (م 1413 ق)
6. علامه شيخ محمد حسن قديري (م 1429 ق)
چيستي مفهوم مجاز و اقسام آن
1. مجاز مفرد
2. مجاز مركب
3. مجاز در اسناد
4. كنايه
5. ردّ مجاز به زياده و حذف
فصل سوم: بررسي رويكردهاي مختلف درباره ماهيّت معنا
3. بررسي رويكردهاي مختلف درباره ماهيت معنا
متن گرايي ظاهري
متن گريزي مخاطب مدار
عقل گروي اجتهادي
1. در نظر گرفتن اركان معنايي با تأكيد بر قصد و اراده متكلم
2. تاكيد ويژه بر نقش عقل در ساخت معنا
3. اعتقاد به وضع الفاظ براي روح معنا
4. اعتقاد به سطوح معنايي
فصل چهارم: گزينش ديدگاه برگزيده در چيستي مفهوم مجاز
4. گزينش ديدگاه برگزيده در چيستي مفهوم مجاز
دلايل گزينش ديدگاه سوم
خلاصه ديدگاه برگزيده
فصل پنجم: بيان تصويري كاركرد مجاز در ديدگاه هاي سه گانه
5. بيان تصويري كاركرد مجاز در ديدگاه هاي سه گانه
كاركرد مجاز در ديدگاه اول
كاركرد مجاز در ديدگاه دوم
كاركرد مجاز در ديدگاه سوم
فصل ششم: تأثير ديدگاه برگزيده در تبيين حدود مجاز
6. تأثير ديدگاه برگزيده در تبيين حدود مجاز
تبيين مفهوم دقيق حقيقت و مجاز
تبيين فرق مجاز و كذب
تبيين فرق مجاز و لفظ مشترك
تبيين مفهوم صحيح مجازات گزاره هاي ديني
نتايج و دستاوردها
نمايه ها
فهرست منابع
كتب
مقالات و پايان نامه ها

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->