مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 82500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

كتاب حلبة المتقين در 14باب به مباحث اخلاقي و رفتاري زندگاني انسانها اشاره دارد و شامل كشكولي از مسائل اخلاقي عرفاني و همچنين روشهاي معنوي و دارويي رفع برخي از بيماريها نيز ميشود. برخي از مطالب اين كتاب عبارتند از آداب جامه و كفش پوشيدن ،آداب زيور پوشيدن مردان و زنان ،آداب خوردن وآشاميدن ،فضيلت ترويج وآداب مجامعت و معاشرت زنان و كيفيت تربيت فرزندان و معاشرت ايشان آداب مسواك زدن و شانه كردن ،آداب معاشرت با مردم و حقوق و اصناف ايشان ،آداب داخل خانه شدن و بيرون رفتن و...

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمه محقق
مقدمه مؤلف
باب اول: در بيان آداب جامه و كفش پوشيدن
فصل اول: در فضيلت تجمل و زينت كردن
فصل دوم: در بيان جامه‌هايي كه پوشيدن آنها حرام باست
فصل سوم: در پوشيدن پنبه و كتان و ابريشم
فصل چهارم: در بيان رنگهايي كه در جامه سنت يا مكروه است
فصل پنجم: در بعضي از آداب جامه پوشيدن
فصل ششم: در پوشيدن لباسي كه مخصوص زنان يا كافران باشد
فصل هفتم: در بيان عمامه بستن
فصل هشتم: در بيان آداب زير جامه پوشيدن
فصل نهم: در‌آداب جامه نو بريدن و پوشيدن
فصل دهم: در ساير آداب جامه پوشيدن و كندن
فصل يازدهم: در رنگ نعلين و موزه و كفش و چگونگي آنها
فصل دوازدهم: در آداب پوشيدن نعل و موزه و كفش
باب دوم: در آداب حلي و زيور پوشيدن مردان و زنان و سرمه كشيدن و در‌آينه نظر كردن و خضاب كردن
فصل اول: در فضيلت انگشتر به دست كردن و آداب آن
فصل دوم: در بيان آنچه انگشتر از‌آن سازند
فصل سوم: در فضيلت عقيق
فصل چهارم: در فضيلت ياقوت و زبجد و زمرد
فصل پنجم: در فضيلت فيروزه و جزع يماني
فصل ششم: در فضيلت در نجف و بلور و حديد صيني و ساير نگين‌ها
فصل هفتم: دربيان آنچه سزاوار است كه در نگين نقش كنند
فصل هشتم: در زيور طلا و نقره پوشيدن و به زنان و اطفال پوشانيدن
فصل نهم: در آداب سرمه كشيدن
فصل دهم: در اداب نظر به آيينه كردن
فصل يازدهم: در فضيلت خضاب كردن مردان و زنان
فصل دوازدهم: در كيفيت خضاب و احكام آن
باب سوم: در‌آداب خوردن و آشاميدن
فصل اول: در بيان ظرف‌هايي كه در خوردن و آشاميدن و ساير استعمالات مي‌توان
فصل دوم: در تجويز خوردن طعام‌هاي لذيذ و حذمت حرص و افراط در آن
فصل سوم: در بيان بعضي از آداب و اوقات طعام خوردن
فصل چهارم: در ساير آداب طعام خوردن
فصل پنجم: در بيان دعاي وقت طعام خوردن
فصل ششم: در آداب بعد از طعام
فصل هفتم: در فضيلت نان و سويق و گوشت و روغن و ساير آنچه از حيوان حاصل مي‌شود
فصل هشتم: در فوايد سبزيها و ميوه‌ها
فصل نهم: در فضيلت ضيافت و اداب آن
فصل دهم: در فضيلت خلال و آداب آن
فصل يازدهم: در فضيلت آب و انواع آن
فصل دوازدهم: در آداب آب خوردن
باب چهارم: در بيان فضيلت تزويج و اداب معاشرت زنان و كيفيت تربيت فرزندان و معاشرت ايشان
فصل اول: در فشيلت تزويج كردن و نهي از رهبانيت
فصل دوم: در اصناف زنان و صفات پسنديده و ناپسنديده ايشان
فصل سوم: در‌اداب نكاح و اراده آن
فصل چهارم: در بيان آداب زفاف و مجامعت
فصل پنجم: در آدبا نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان
فصل ششم: در بيان حق زن و شوهر بر يكديگر و احكام ايشان
فصل هفتم: در بيان دعاهاي طلب فرزند و فضيلت آن
فصل هشتم: در احكام ايام حمل و آداب روزه ولادت و نام نهادن طفل
فصل نهم:در عقيقه كردن و سر تراشيدن و آداب هر يك
فصل دهم: در ختنه كردن پسران و دختران و سوراخ كردن گوش ايشان و آداب هر يك
فصل يازدهم: در‌آداب شير دادن و تربيت كردن فرزندان و رعايت ايشان
فصل دوازدهم: در بيان حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعايت حرمت ايشان
باب پنجم: در بيان آداب مسواك كردن و شانه كردن و ئاخن كگرفتن و شارب گرفتن و سر تراشيدن و امثال آن
فصل اول: در بيان فضيلت مسواك كردن
فصل دوم: در فضيلت سر تراشيدن و آداب آن
فصل سوم: در آداب موي سر نگاه داشتن
فصل چهارم: در فضيلت شارب گرفتن
فصل پنجم: در آداب ريش بلند كردن
فصل ششم: در بيان فضيلت موي سفيد و حكم كندن آن
فصل هفتم: در كندن موي بيني و بازي كردن با ريش
فصل هشتم: در فضيلت ناخن گرفتن
فصل نهم: در بيان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم: در دفن كردن مو و ناخن وساير چيزها كه دفن بايد كرد
فصل يازدهم: در فضيلت شانه كردن موي سر و ريش
فصل دوازدهم: در آداب اوقات شانه كردن و انواع شانه‌ها
باب ششم: در آداب بوي خوش كردن و گل بوييدن و روغن ماليدن
فصل اول: در بيان سبب پيدا شدن بوهاي خوش در زمين
فصل دوم: در فضيلت بوي خوش و آداب آن
فصل سو م: در كراهت رد كردن بوي خوش
فصل چهارم: در فضيلت مشك و عنبر و زعفران
فصل پنجم: در فضيلت غاليه
فصل ششم: در فضيلت و آداب روغن بر بدن ماليدن
فصل هفتم: در فوايد روغن بنفشه
فصل هشتم: در فوايد روغن«بان» و روغن زنبق
فصل نهم: در فوايد ساير روغن‌ها
فصل دهم: در ضيلت بخور و انواع و آداب آن
فصل يازدهم: در بيان فضيلت گلاب و گل سرخ و انواع گل‌ها
فصل دوازدهم: در آداب گل بوييدن
باب هفتم: در‌اداب حمام رفتن و سر و بدن شستن و دارو كشيدن و آداب بعضي از اغسال
فصل اول: در فضيلت حمام
فصل دوم: در آداب داخل شدن بيرون آمدن دعاهايي كه بايد خواند
فصل سوم: در بيان آنچه در حمام نبايد كرد و آنچه تجويز شده است
فصل چهارم: در فضيلت شستن سر و بدن وفع بوهاي بد از خود كردن
فصل پنجم: در فضيلت شستن سر با سدر و خطمي
فصل ششم: در فضيلت دارو كشيدن
فصل هفتم: در ازاله كردن موي زير بغل
فصل هشتم: در غايت زماني كه نوره را تأخير توان كرد
فصل نهم: در عاهاي وقت نوره كشدن
فصل دهم: در اوقات نوره كشيدن و ساير آداب آن
فصل يازدهم: در فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره
فصل دوازدهم: در‌آداب غسل جمعه و ساير اغسال
باب هشتم: خواب رفتن و بيدا شدن و بت الخلا رفتن
فصل اول: در بيان اوقات خواب
فصل دوم: در وضو ساختن پيش از خواب
فصل سوم: در كان خوابيدن و آداب پيش از خواب
فصل چهارم: در ساير اداب خوابيدن
فصل پنجم: در آداب و ادعيه‌اي پيش از خواب بايد خوانده شود
فصل ششم: در دفع ترسيدن در خواب، و خوبا پريشان ديدن و محتلم شدن
فصل هفتم: در دعاها براي دفع بيداري و براي بيدار شصدن در آخر شب
فصل هشتم: در بيان نماز و دعا براي خواب‌هاي نيك ديدن و آداب بيدار شدن
فصل نهم: در سب واب راست و دروغ و تعبير خواب
فصل دهم: در آداب بيداري و مذمت خواب بسيار
فصل يازدهم: در آداب بيت الخلاء
فصل دوازدهم: در بيان احوال و اوضاع و مكان‌هايي كه نهي از آنها وارد شده است
باب نهم: در آداب حجامت كردن و تنقيه و بعضي از ادويه و معالجه بعضي از امراض و ذكر بعضي از ادعيه و احراز
فصل اول: در ثواب بيمار و صبر كردن بر آن و بيان شدت ابتلاي مؤمنان
فصل دوم: در فضيلت و اداب حجامت
فصل سوم: در بيان انواع تداوي كه از ائمه وارد شده است و بيان جواز رجوع به اطباء
فصل چهارم: در معالجه انواع تب
فصل پنجم: در ادعيه جامعه و ادويه مركبه نافعه
فصل ششم: در معالجه درد سر و شقيقه و زكام و صروع و اختلال دماغ و تصرف جن
فصل هفتم: در معالجه ساير امراض و درد سر و گلو
فصل هشتم: در معالجه خنازير و قروح و جروح و ثالول و ثبور خوره و پيسي و بهق و امثال اينها
فصل نهم: در معالجه امراض اندروني و قولنج و باد‌ها و آزار معده و سرفه
فصل دهم: در معالجه اوجاع مفاصل و فارج و بواسير و امراض مثانه و ساير امراض
فصل يازدهم: در بيان قليلي از تعويذات براي دفع سحر و سموم گزندگان و ساير بلاها
فصل دوازدهم: در فوايد تربت شريف حضرت امام حسين عليه‌السلام و خواص بعضي از ادويه مفرده
باب دهم: در آداب معاشرت با مردم و حقوق و اصناف ايشان
فصل اول: در بيان حقوق خويشان و غلامان و كنيزان
فصل دوم: در حقوق همسايگان و يتيمان و عشيره و قبيله
فصل سوم: در حقوق صداقت و اخوت
فصل چهارم: در بيان حقوق مؤمنان بر يكديگر و حسن معاشرت با خلق
فصل پنجم: در قضاي حاجت مؤمنان و سعي نمودن در كارهاي ايشان و شاد گردانيدن ايشان
فصل ششم: در ديدن مؤمنان و عيادت بيماران ايشان
فصل هفتم: در اطعام مؤمنان و آب دادن ايشان و جامه پوشانيدن و ساير اعانت‌هاي ايشان
فصل هشتم: در حقوق فقيران و مظلومان و پيران و اصحاب و اداب و معاشرت ايشان
فصل نهم: در رعايت حقوق مؤمنان در غيبت ايشان
فصل دهم: در آداب معاشرت ظالمان و قليلي از احوال ايشان
فصل يازدهم: در آداب معاشرت با كافران و مخالفان
فصل دوازدهم: در بيان حقوق مردگان بر زندگان
باب يازدهم: در آداب مجالس از سلام و مصاحفه و معناقه و بوسيدن و اداب عطسه كردن و اداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اينها
فصل اول: در فضيلت سلام و اداب آن
فصل دوم: در فضيلت مصافحه يعني دست يكديگر را گرفتن، معانقه يعني دست در گردن
فصل سوم: در آداب نشستن در مجالس
فصل چهارم: درآداب ملاقات صاحب خانه با كسي كه به خانه او مي‌آيد
فصل پنجم: در بيان مجالسي كه در آن‌جا داخل شدن رواست جماعتي كه همنشيني
فصل ششم: در آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن
فصل هفتم: در بيان مزاح كردن و خنديدن و سرگوشي كردن و آداب صحبت داشتن و راز مجلس را پنهان داشتن
فصل هشتم: در ساير آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر يكديگر
فصل نهم: در فضيلت ذكر خدا در مجالس كردن
فصل دهم: در فضيلت ذكر حضرت رسول صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام در مجالس و مباحثه علوم ايشان
فصل يازدهم: در مشورت كردن با برادران و آداب آن
فصل دوازدهم: در آداب نامه نوشتن
باب دوازدهم: آداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
فصل اول: در گشادگي خانه
فصل دوم: در مذمت تكليف بسيار در خانه كردن و بسيار بلند ساختن
فصل سوم: در نقاشي كردن و تصوير كشيدن و صورت صاحب روحي ساختن كه سايه
فصل چهارم: در آداب فرش خانه
فصل پنجم: در آداب عيادت كردن در خانه
فصل ششم: در نگاه داشتن حيوانات در خانه خصوصاً كبوتر و خروس
فصل هفتم: در نگاه داشتن گوسفند و بز در خانه
فصل هشتم:‌در بيان احوال ساير طيور و ذكر بعضي از حيوانات كه كشتن ايشان رواست يا روا نيست
فصل نهم: در منع از نگاه داشتن سگ در خانه
فصل دهم: در اداب چراغ افروختن و خانه خريدن
فصل يازدهم: در بيان ساير آداب خانه
فصل دوازدهم: در آداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
باب سيزدهم: در آداب پياده رفتن سوار شدن و بازار رفتن و تجحارت و زراعت نمودن و چهار‌پايان نگاه داشتن
فصل اول: در سوار شدن اسب و استر و الاغ و انواع هر يك
فصل دوم: در آداب نگاه داشتن و رعايت حقوق چهار‌پايان
فصل سوم: در آداب زين و لجام
فصل چهارم: در ادعيه زين و لجام
فصل پنجم: در آداب پياده رفتن
فصل ششم: در نگاه داشتن شتر و گاو و گوسفند
فصل هفتم: در آداب خريدن و نگاه‌داشتن حيوانات
فصل هشتم: در بيان مجمل احوال و اقسام حيوانات
فصل نهم: در فضيلت تجارت كردن و طلب حلال نمودن
فصل دهم: در بيان آداب تجارت
فصل يازدهم: در فضيلت زراعت كردن و درخت كشتن
فصل دوازدهم: در آدبا زراعت كردن و درخت كشتن
باب چهاردهم: در آداب سفر
فصل اول: در بيان سفر‌هاي نيك و بد و ايام و ساعات نيك و بد از براي سفر
فصل دوم: در رفع نحوست‌هاي سفر به تصدّق و دعا
فصل سوم: در اداب غسل و نماز و دعا در وقت بيرون رفتن
فصل چهارم: در سيار اداب بيرون رفتن و بيان چيزي چند كه بايد با خود بردن
فصل پنجم: در آداب توشه برداشتن در سفر و آداب صرف كردن آن
فصل ششم: در رفيق با خود بردن در سفر و آداب معاشرت ايشان
فصل هفتم: در بيان آداب سفر
فصل هشتم: در آداب راه رفتن و فرود امدن
فصل نهم: در بيان دعاهايي كه در راه و منازل باي خواند
فصل دهم: در آداب سفر دريا و گذشتن از پل‌ها
فصل يازدهم: در اداب مشايعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او
فصل دوازدهم: در‌آداب اسب تاختن و تير انداختن
خاتمه
در بيان بعضي از اداب متفرقه و فوايد نافعه
مكالمات حسنيّه
مكالمات حسنيه در مجالس هارون الرشيد با علماي مخالفيت
مصادر و منابع

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->