مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 450000 ریال
قیمت برای شما: 441,000 ریال 2 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 28 شهريور 1401

توضیحات

در مراجعه به ضمير ناخود آگاهمان هميشه دو سوال مهم مطرح است. از كجا آمده ايم و به كجا خواهيم رفت؟ گويي رزوم اعتقاد به دو اصل اجتناب ناپذير مبدأ تنو معاد به انسانها الهام مي شود. بشر به حسب فطرت، دورنمايي از سرنوت خود را دائماً مد نظر قرار دارد بدون اين كه پاياني بر آن در نظر گيرد. كتاب حاضر (معاد) اثري است ارزنده كه در تحكيم و تقويت اين نيروي عظيم نقش مهمي را ايفا مي كند. علاوه بر نگاهي عميق و علمي بر زندگي پس از مرگ به بسياري از شبهات و ايرادات مربوط به مساله معاد با بياني شيوا مستدل پاسخ داده شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

مقدّمهفصل اوّل: مرگآيا مرده حرف مي‌زند؟حكمت رؤياكم ظرفيّتي انسانمنزل اوّل: مرگكيفيت قبض روحآساني و سختي جان دادندوست داشتن مرگمذموم بودن علاقه‌مندي به دنيا عقلاً و شرعاًدوستي دنيا صفت كفّار و سر هر گناهكراهت از مرگ و گريه بر بستگانبي‌صبري نتيجه غفلت از‌آخرتحضور اهل بيت عليهم‌السلام هنگام جان كندن مؤمنگزارشهاي پس از مرگسؤال نكير و منكرفايده سؤال و جواب در قبر چيست؟پرسش از كردارعمل، انيس انسان در قبرمهرباني خداوند نسبت به بندگانفشار قبرامكان فشار قبر در همه جافصل دوّم: برزخعالم مثالي؛ بدن مثاليشدّت تأثير و تأثر در عالم برزخدوام لذّت در عالم ديگرحكايتي از سيد هاسم بحرانيهر ممكني امكان وقوع داردمراتب خبربرهان عقلي بر وجود معادوحشت فاطمه بنت اسد از قيامتتأثير روح در بدن جسمانيتازه بودن جسد حرّقدرت آتش حقيقيدر امان بودن از عذابهاي برزخيبرزخ كجاستانس ارواح با يكديگربهره‌مند شدن از حمايت علي عليه‌السلاممقدار علاقه روح به قبرشبهه ديگر و پاسخ آنثواب و عقاب برزخ در قرآنثواب و عقاب برزخي در اخبارحوض كوثر در برزخبرهوت؛ مظهر جهنّم برزخيفصل سوّم: قيامتقيامت به حكم عقلبر پا كردن روز جزا لازمه عدل خداونديراستگويان و خبر دادن از قيامتوقوع، بهترين دليل امكانعُزير و صد سال مرگقدرت خداوند بر انجام هر كاريخداوند، خالق اضدادزنده شدن استخوانهاي پوسيدهمهمّتر بودن آفرينش افلاك از آفرينش انسانعقلايي بودن دفع ضرر محتملعظمت و بزرگي قيامتشكلهاي گوناگون در محشرگير كردن دلها در گلوهادر امان ماندگان از فزع قيامتولايت علي عليه السلام امنيّت حقيقيتأمين آيندهدميدن اسرافيل در صورنفخه احيا و رخداد‌هاي پس از آنتقوا لباس قيامتشناخته شدن گناهكارانيك روز قيامت معادل پنجاه هزار سالتطاير كتب؛ نامه اعمالدعوت از مردم براي خواندن كارنامه اعمالبشارتي بزرگ براي شيعيان اهل بيت عليهم‌السلاماقامه ميزان در قيامتعلي عليه‌السلام؛ ميزان حقاز راستي چه بد ديده‌ايم؟رسيدگي به حساب مردماحباط و تكفيرپرسشهاي قيامتپرسش از عباداتپرسش از مظالم و حقّ الناساخذ حقوقمعامله خداوند با مردم به فضل و كرم خودشحوض كوثرظهور عظمت محمّد و آل محمّد عليهم‌السلامعلي عليه‌السلام قسمت كننده بهشت و دوزخلزوم اعتقاد به صراطعقبه اوّل: صله رحم، امانت و ولايتعقبه دوّم: نمازعقبه سوّم: خمس و زكاتعقبه چهارم: روزهعقبه پنجم: حجعقبه ششم: طهارت بعقبه هفتم: مظالمشافعتشفاعت عمومياميد ما به شفاعتاعراف چيست؟بهشت، پاداش كردارهاي نيكخوردنيها و آشاميدنيهاي بهشتپوشيدنيهاي بهشتكاخهاي بهشتيكرسيها، فرشها و ظرفهاي بهشتيحوريان بهشتيگلها و عطر‌هاي بهشتينغمه‌هاي و آواز‌هاي بهشتينعمتها و لذّتهاي معنوي و روحانيموعظهدوزخ چيست؟خودرنيها و آشاميدنيها جهنّملباس اهل جهنّمشناخت گنهكارانموكّلين جهنّمجهنّم و درهاي‌آنعذابهاي روحانيضعف جسمي انسانآيا عذاب شديد با عدل مي‌سازد؟رحمان را با عذاب چكار؟عمر كوتاه و عذاب هميشگيفهرست منابع و مآخذفهرست مطالب

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس