مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 860000 ریال
قیمت برای شما: 774,000 ریال 10 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: يکشنبه 25 ارديبهشت 1401

توضیحات

✓ویراست جدید _ سال ۱۴۰۰

در کتاب "زن در اسلام" تلاش شده ضمن بهره گيري وافر از ميراث علمي گذشتگان و نوشته هاي ارزشمند معاصر، ماهيت بين رشته اي مطالعات زنان حفظ گردد. به همين دليل به حسب نياز و با نگاه تخصصي به موضوعات در هر گفتار، كوشش شده تا نسبت موضوع با دانش مربوطه از نظر محتوا و منابع رعايت گردد.

در فصل اول تا سوم این کتاب مبانی و در فصل های بعدی یک دوره فشرده از حقوق و مسوولیت های زنان در عرصه های فردی خانوادگی و اجتماعی ارائه شده تا طلاب علوم دینی به صورت منضبط و سازمان یافته با این حموزه علمی آشنا گردند

معرفی کتاب زن در اسلام:

زمانی که ما درباره سویه دینی این موضوع سخن میگوییم درباره دینی جاودانه و جامع سخن به میان می آوریم که دارای نظامات سه گانه یعنی مجموعه ای از آموزه های توصیفی (عقائد)، ارزشی اخلاقی و دستوری (حقوق و تکالیف) است که برای هدایت انسان آمده اند.

از آنجا که ابعاد وجودی انسان یعنی بعد شناختی، تمایلات و احساسات و رفتارها متأثر از یکدیگر و درهم تنیده اند، آموزه های هدایتگر برای انسان نیز درهم تنیده، یعنی به هم مرتبط و درهم تأثیرگذارند. نظام مندی آموزه های اسلامی به ویژگی تکثر آموزه ها، در عین هماهنگی وهم جهتی آنها اشاره می کند.

به گفته علامه طباطبایی، اسلام مجموعه ای است از معارف اصلی، اصول اخلاقی و قوانین رفتاری که با هم مرتبط و در تناسب اند. این ارتباط به گونه ای است که اگر به بخشی از اجزای این مجموعه به درستی عمل نشود، تأثیر مورد انتظار را از مجموعه به دست نخواهد آمد.

اگر مجموع گزاره های دینی را یک نظام جامع بدانیم، این نظام در ذیل خود دارای خرده نظام هایی است که هر یک به تنهایی مشخصات یک نظام را دارا هستند؛ یعنی مشتمل بر آموزه های متعدد، هماهنگ و مؤثر در یکدیگرند و هدف یا اهدافی مشترک را پی می گیرند. اسلام به عنوان یک نظام جامع دارای یک هدف غایی (عبودیت عارفانه) است و خرده نظام ها نیز دارای اهداف میانی اند.

چنان که اشاره گردید در یک تقسیم بندی کلی می توان آموزه های اسلامی را در سه خرده نظام یعنی نظام اعتقادی، نظام اخلاقی و نظام حقوقی جای داد و برای هر کدام اهدافی را ترسیم نمود. این اهداف در یک فرآیند اجتهادی کشف می شوند و به صرف جمود بر برخی گزاره های جزیی حقوقی به دست نمی آید.

نسبت میان زن و مرد:

نسبت میان زن و مرد به دو لحاظ قابل بحث است. اول. وجودشناختی: به این معنا که آیا ویژگی های تکوینی زن و مرد آن دو را در موقعیت متفاوت اما مکمل قرار می دهد؟

مکملیت در این نگاه به این معناست که هر یک از زن و مرد دارای نواقص و برتری هایی هستند، اما این تمایزات به گونه ای است که هم زیستی میان آنها را نشاط بخش و زمینه ساز کشش متقابل آن دو می شود.

دوم. کارکردی: بدین معنا که آیا نقش های متمایز زن و مرد زمینه کارآمدی هر دو جنس و پویایی خانواده و اجتماع و رضایت آن دو را فراهم می سازد یا آن که تفکیک نقش ها به معطل ماندن توانمندی های آن دو، ناکامی ها، نارضایتی ها و ناکارآمدی خانواده و اجتماع می انجامد.

دیدگاه هایی که در ادامه مطرح می شود آمیزه ای از نسبت میان زن و مرد در تکوین و در نقش هاست.

اگرچه نسبت و رابطه بین زن و مرد بحثی نظری است، با توجه به تأثیر شگرفی که در حوزه عمل درهردو عرصه زندگی خانوادگی و برنامه ریزی اجتماعی دارد، بحثی مهم شمرده می شود.

هرگونه بحث درباره رابطه و نسبت طبیعی میان زن و مرد، ناچار به مباحث ارزشی و دستوری کشیده می شود. برای مثال، اگر گفته شود نسبت میان زن و مرد بر تفاوت دوجنس مبتنی است، ارزش ها و انتظارات از هر دو جنس نیز متفاوت خواهند بود.

اگر این تفاوت ها موجب شود که دو جنس مکمل یکدیگر باشند، ارزشها نیز کامل کننده یکدیگرند و اگر تفاوت ها از برتری یک جنس بر دیگری حکایت کند، رفتارهای او نیز ارزشمندتر خواهند بود.

صفحه 97 کتاب زن در اسلام

راهکار های کاهش طلاق:

روشن است که تسهیل قوانین طلاق که از سال ۱۸۹۸ در کشورها آغاز شد، به افزایش آمار طلاق انجامید. یکی از این قوانین، دادن حق طلاق به زنان بود.

با آنکه حق طلاق در همه عرف ها و نظام های حقوقی با مردان بود، آمار طلاق از ارقام کنونی برخوردار نبود. دسامبر ۱۹۱۷ در روسیه انقلابی، فرمانی صادر شد که به موجب آن بنابر درخواست هردو یا یکی ازطرفین طلاق واقع می شد و هریک از آنان بدون برشمردن دلیلی برای ثبت طلاق و جدایی آزادی کامل داشت. این تغییرهای قانونی بر افزایش آمار طلاق تأثیر اساسی داشت.

تجویز طلاق بدون تقصیر در غرب (یا طلاق توافقی در ایران نیز بر افزایش آمار طلاق اثر گذاشته است. در کشورهای غربی تا پیش از قرن بیستم هر مردی که می خواست همسر خود را طلاق دهد یا هر زنی که می خواست از شوهر خود طلاق بگیرد می بایست ادعای خود را درباره خطای زوج در زندگی زناشویی به اثبات می رساند و شواهد کافی به دادگاه ارائه می کرد. تجویز طلاق بدون تقصیر به معنای بی نیازی به ارائه شواهد و اثبات در محاکم قضایی بود.

با افزایش طلاق، برخی ایالت ها در امریکا کوشیدند قوانینشان را برای طلاق اندکی دشوارتر کنند. ولی روشن است که اگر راهکارهای کاهش طلاق را بررسیم همواره راهکارهای پیشگیرانه و حفاظت از اصل زندگی مشترک مهم ترند.

صفحه 291کتاب زن در اسلام

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس