چگونه بدون کنکور سراسری معلم شویم؟ خرید کتاب "مهارت معلمی" با تخفیف ویژه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم

نویسنده: Array

خلاصه کتاب

اين كتاب كليات و اصولي است كه فقيهان قبل از پرداختن به اجتهاد مي پذيرند. دفتر اول اين مجموعه به بررسي آن مباني كلامي اختصاص دارد كه مجتهدين در برداشت از قرآن كريم به كار مي گيرند. اين مباني به دو بخش صدوري و دلالي تقسيم مي شود. مباني صدوري سنديت قرآن را تامين مي كند. و مباني دلالي راه را براي بهره برداري از مداليل قرآني مي گشايد. در بررسي مباني صدوري به مسائل چون وحياني بودن قرآن تواتر قرآن، عدم تحريف قرآن، مصونيت وحي و عصمت رسول اكرم (ص) و در مباني دلالي به كاوش در باب مباحثي چون هرمونوتيك زبان ديني نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت و نظريه انديشه مدون در اسلام پرداخته شده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فهرست تفصيلي
مقدمه
دفتر اول مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم
مباني صدوري در برداشت از قرآن
قرآن كتاب خدا
قرآن مصون از تحريف
مصونيت وحي از خطا
عصمت رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله
مباني دلالي در برداشت از قرآن
مبناي اول معناي نهايي قرآن
1. ساختار زبان
2. تفسير، تاويل
3. هرمنوتيك
مبناي دوم زبان قرآن
1. زبان قرآن
2. زبان دين
مبناي سوم معرفت به قرآن
زمينه ي فهم و نظريه قبض و بسط
مبناي چهارم
ثبات و تغيير در احكام الهي
نظريه ي انديشه مدون (نظام مند) در اسلام
كتابنامه
فهرست تفصيلي
پيشگفتار
مباني كلامي اجتهاد
مقدمه
مسئله ي كلامي چيست؟
علم كلام و مباني اجتهاد
فايده ي بحث
از كجا آغاز كنيم؟
چكيده
دفتر اول مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم
مقدمه
مباني صدوري
مباني دلالي
چكيده
مباني صدوري در برداشت از قرآن
قرآن كتاب خدا
شيوه هاي اثبات
وجوه اعجاز قرآن
1. اعجاز لفظي
2.اعجاز محتوايي قرآن
3. اعجاز قرآن از جهت آورنده ي آن
شعاع دلالت وجوه اعجاز قرآن
جمع قرآن
دو نكته
فقيه در اين مبناي كلامي به چه ميزان التزام نيازمند است؟
چكيده
قرآن مصون از تحريف
ادله ي مصونيت قرآن از تحريف
شعاع دلالت هر يك از ادله
چكيده
مصونيت وحي از خطا
راه هاي اثبات
تبيين فلسفي نزول وحي
حقيقت وحي
چكيده
عصمت رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله
لزوم عصمت پيامبران
اثبات عصمت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله
سنديت قرآن
چكيده
مباني دلالي در برداشت از قرآن
مقدمه
1. ساختار زبان
ساختار زبان در نگاه انديشمندان اسلامي
انواع استعمالات
زبان و معرفت
نتيجه
چكيده
2. تفسير تاويل
سايه هاي معنايي سخن
سايه هاي معنايي سخن و مراد متكلم
كشف سايه هاي معنايي تفسير با تاويل
تفسير و تاويل علوم قرآن
تفسير و تاويل
چكيده
3. هرمنوتيك
مقدمه
مفهوم هرمنوتيك
تاريخچه ي هرمنوتيك
چكيده
انديشه هاي شلايرماخر
تفسير دستور تفسير فني
شهود و مقايسه
معناي بنيادي تمامي زندگي مولف
چكيده
انديشه هاي اگوست بك
تفسير، نقد
بك و شلايرماخر
چكيده
انديشه هاي ديلتاي
تاريخي گري
تجربه يا تفسير
روان شناسي فرديت
التفات يا قصديت
جايگزيني
تاريخي گير در هرمنوتيك
هرمنوتيك تفسير زندگي
معناي بنيادي متن
نشانه هاي نيت مند و بدون نيت
حلقه ي دوم هرمنوتيك
سوال اساسي پيرامون هرمنوتيك ديلتاي
چكيده
انديشه هاي هايدگر
هايدگر و هرمنوتيك
هايدگر اول هايدگر دوم
هستي شناسي شناسنده پيش از روش شناسي شناخت
شناخت ارتباط با ديگران يا موقعيت خاص شناسنده
روان شناسي وجودي يا موقعيت وجودي
هايدگر و حلقه ي هرمنوتيك
هايدگر و حلقه ي هرمنوتيك
زبان از ديدگاه هايدگر
گفتن و صحبت كردن
هايدگر دوم، گوهر زبان و شعر
جهان وجودي و جهان هستي شناسانه
ناكامي هايدگر
چكيده
انديشه هاي گادامر
مقدمه
گادامر و حقيقت و روش
موقعيت مكالمه
منطق مكالمه
افق معنايي
چشم انداز فهم
سنت
زبان، معنا شناسي و هرمنوتيك
فهم زبان گونه است
جهان شمولي هرمنوتيك
نسبيت يا محدوديت فهم
چند نكته
چكيده
انديشه هاي هيرش
اساس كار هيرش
معنا مفهوم
فهم تفسير
قضاوت نقد
قابليت باز توليد تعين و معا
معناي متن
نوع ذاتي
اشكالات
چكيده
هرمنوتيك در ترازوي نقد
چهار كاركرد در نگاه هيرش
تحليل فرآيند فهم
نتيجه
تعيين معنا در ذهن گوينده
تعيين مدلول
راه كشف مدلول تصديقي
اقسام سخن
فهم يك متن
زبان هنر
ارزيابي نهايي
چكيده
مبناي دوم زبان قرآن
1. مقدمه
زبان قرآن
زبان قرآن از نگاه برهان و قرآن
سبك بياني قرآن
بطن قرآن
متشابهات
سهل و ممتنع
چكيده
2. زبان دين
مقدمه
زبان و دين
تفكر مسيحي
زبان دين و تفكر مسيحي
چكيده
مبناي سوم معرفت به قرآن
زمينه ي فهم و نظريه ي قبض و بسط
زمينه ي فهم معاني
نظريه ي قبض و بسط
چكيده
قبض و بسط تئوريك شريعت
اركان نظريه
ركن اول دين و معرفت ديني
دين و طبيعت
ركن دوم معرفت ديني معرفتي بشري
ركن سوم معارف بشري با يكديگر مرتبطند
ركن چهارم معارف بشري متحولند
ركن پنجم معارف بشري در حال تكاملند
چكيده
ارزيابي نظريه ي قبض و بسط
مقدمه
دين و طبيعت
بشري بودن معرفت
يك نكته
كيفيت ارتباط معارف بشري
مفهوم ارتباط علوم
مفهوم تحول معارف
تكامل معرفت
فهم بهتر
فهم مصدري، اسم مصدري و مفعولي
معاني فهم بهتر
عصاره سخن
تئوري ها و فهم بهتر متن
تئوري ها و معاني الفاظ
معارف بشري و پرسش هاي تازه
ارتباط معرفت ديني با ساير معارف بشري
ظهور معتبر
چكيده
مبناي چهارم ثبات و تغير در احكام الهي
ثبات و تغير در احكام الهي
مقدمه
دين چيست؟
دين نفس الامري
دين مرسل
عناصر جهان شمول و موقعيتي در اسلام
نظريه ي انديشه ي مدون در اسلام
فلسفه
نظام
نهاد
عناصر ديني در ساحت هاي حيات بشري
عناصر موقعيتي و جهان شمولي
روش دستيابي به فلسفه مكتب نظام و ساز و كار
كشف عناصر ديني
تفكيك عناصر جهان شمول از موقعيتي
ا. شئوون معصومان عليهم السلام
ب. شئوون يك عنصر ديني
د. قابليت تحقق در حكومت جهاني اسلام
ه. خصوصيات مرتبط به هر عنصر
طبقه بندي عناصر جهان شمولي
هماهنگ سازي عناصر جهان شمول
طراحي ساز و كار
كتابنامه

من به عنوان یکی از کارمندان مایکروسافت و کسی که چندین بار ایشون رو از نزدیک دیدم، می‌تونم بگم که این انسان شریف تکرار نشدنیه.

1 سال پیش توسط حسن الماسی

لورم اپیسوم متن ساختگی است برای نمایش متون.

1 سال پیش توسط روح الله نیاسر
سوالی داری بپرس