ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتخلاصه کتاب

اسلام بنيان گذار زندگي مسالمت آميز انسان ها در كنار يكديگر بوده و قرآن كريم نزديك به هزار سال پيش از مكتب پروتستان، ملت ها را به زندگي بر اساس مشتركات فراخوانده است.( آل عمران / 64) مسلمانان قرن ها زودتر از «گروسيوس هلندي» معروف به پدر حقوق بين الملل! آثار ارزشمندي را در اين زمينه تدوين و به جامعه بشريت اهدا كرده اند. به اعتقاد ما، حقوق اسلامي چكيده انديشه اسلامي و بهترين تجلي شيوه زندگي است، مجموعه اصول و قواعد آن براي تنظيم گونه هاي روابط داخلي و بين المللي و براي معاش و معاد كافي است. تاريخ از ياد نبرده است كه در گذشته اي نه چندان دور، بيش از نيمي از جهان متمدن براساس نظريه هاي اسلامي در سياست، حكومت، اقتصاد و روابط بين الملل اداره مي شد. روش سياسي و اصول حقوقي اسلام در قرون وسطي، دست مايه فيلسوفان و حقوقدانان غرب در تدوين ضوابط عدالت اجتماعي و حمايت حقوقي مستضعفان در برابر مستكبران بوده است.


قیمت پشت جلد: 47300 ریال
سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

برای سفارش این کتاب با شماره 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید.

و یا در واتساپ و یا در ایتا برای ما پیام بگذارید.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنیمقدمه
1. كليات
مقدمه
تعريف حقوق بين الملل
ضرورت حقوق بين الملل
حقوق بين الملل و روابط بين الملل
مهم ترين عوامل پيدايش و توسعه حقوق بين الملل
وحشت از جنگ
اهميت صلح جهاني
نقش همبستگي جهاني
ضرورت تعديل شكاف طبقاتي
حس بشر دوستي
اسلام و ضرورت حقوق بين الملل
اسلام و فطرت انساني
اسلام و جهاني سازي
اسلام و هدايت بشر
اسلام و صلح جهاني
اسلام و عدالت جهاني
اسلام و سرنوشت بشر
اسلام و نجات ملت هاي تحت ستم
اسلام و حس بشر دوستي
اسلام و فراگيري دانش
اسلام و آباداني زمين
خلاصه درس اول
پرسش هاي درس اول
2. تاريخ روابط بين الملل در اسلام (1)
مقدمه
روابط بين الملل در عصر رسالت
منشور مدينه
معاهده صلح حديبيه
پيمان صلح دائمي با نصاراي نجران
برقراري ارتباط با ديگر دولت ها
روابط بين المللي در عصر خلفا
روابط بين المللي در دوره امويان
روابط بين المللي در دوره عباسيان
روابط بين المللي در عصر امپراتوري عثماني
خلاصه درس دوم
پرسش هاي درس دوم
3. روابط بين الملل در اسلام (2)
مقدمه
جنبش مهدي سوداني
جنبش هندي خلافت
تلاش محمد علي جناح
تأثير انديشه امام خميني در روابط بين الملل
احياي انديشه امت
حمايت از مبارزات حق طلبانه
توجه به حقوق اقليت هاي ديني
داشتن رابطه صلح آميز
اصل نفي سلطه
سازمان كنفرانس اسلامي و روابط بين الملل
خلاصه درس سوم
پرسش هاي درس سوم
4. تكوين و تدوين حقوق بين الملل اسلامي
مقدمه
فرايند تكوين حقوق بين الملل اسلامي
وحي
ابلاغ
تدوين
تفريع
تدوين روايات
تأسيس اجتهاد
تدوين فقه
تأسيس علم اصول فقه
تفكيك ابواب فقه
تدوين حقوق اسلامي
فرايند تدوين حقوق بين الملل اسلامي
دوران كلاسيك
تعريف سير
آثار حقوقي دوران كلاسيك
دوران معاصر
چاپ «السير الكبير»
تلاش هاي آكادمي لاهه
اقدمات المعهد العالمي للفكر الاسلامي
اقدام سازمان كنفرانس اسلامي
برگزاري كنگره فقه اسلامي در پاريس
خلاصه درس چهارم
پرسش هاي درس چهارم
5. ماهيت حقوق بين المللي اسلامي
مقدمه
تعريف حقوق بين الملل اسلامي
تابعان حقوق بين الملل اسلامي
ضمانت اجراي حقوق بين الملل اسلامي
مناسبات حقوق بين الملل و حقوق داخلي
هدف حقوق بين الملل اسلامي
هدف عالي
هدف متوسط
اهداف مقدمي
خلاصه درس پنجم
پرسش هاي درس پنجم
6. مباني حقوق بين الملل اسلامي
مقدمه
تعريف مباني حقوق
ويژگي هاي مباني حقوق
مباني حقوق بين الملل
حقوق طبيعي
پوزيسم حقوقي
ديدگاه اسلام
خلاصه درس ششم
پرسش هاي درس ششم
7. منابع حقوق بين الملل اسلامي
مقدمه
مفهوم منبع
ارتباط منابع با مباني
منابع حقوق بين الملل اسلامي
منابع اصلي
منابع فرعي
خلاصه درس هفتم
پرسش هاي درس هفتم
8. حقوق قراردادهاي بين المللي در اسلام
مقدمه
مفهوم قرار داد
تعريف قرارداد بين المللي
مفهوم حقوق قراردادهاي بين المللي
شرايط عمومي قراردادها
شرايط شكلي
شرايط ماهوي قرارداد
عيوب قصد و رضا
تجاوز از صلاحيت
اشتباه
اجبار
توسل به اقدامات متقلبانه
تطميع نماينده
انواع قراردادهاي بين المللي
قراردادهاي بين المللي خاص (معين)
قراردادهاي بين المللي عام (نامعين)
دلايل اعتبار قراردادهاي بين المللي
آيات
روايات
سيره علمي
خلاصه درس هشتم
پرسش هاي درس هشتم
9. جغرافياي سياسي جهان از ديدگاه اسلام
مقدمه
دارالاسلام
دارالأمان
دارالذمه
دارالحياد (اعتزال)
دارالعهد
دارالهدنه
دارالاستضعاف
دارالبغي
دارالحرب
دارالهجره
خلاصه درس نهم
پرسش هاي درس نهم
10. شناسايي از ديدگاه اسلام
مقدمه
سابقه شناسايي
تعريف شناسايي
شيوه هاي شناسايي
شناسايي «دو فاكتو»
شناسايي «دوژوره»
آثار حقوقي شناسايي
شناسايي از ديدگاه اسلام
شناسايي اجباري
شناسايي مطلق
شناسايي موقت
نظريه تفصيل
عوامل ابهام در بحث شناسايي
عدم طرح عنوان شناسايي در فقه
برداشت نادرست از قانون جهاد
پديداري شكاف ميان نظريه و عمل
قضاوت نادرست خوارشناسان
معيار شناسايي از ديدگاه اسلام
مفهوم شناسايي
اسلام و استقلال ملت ها
روح جهاد در اسلام
اسلام و صلح جهاني
اسلام و آزادي عقيده
اسلام و كشورهاي بيگانه
معيار شناسايي از ديدگاه اسلام
خلاصه درس دهم
پرسش هاي درس دهم
11. حقوق ديپلماتيك
مقدمه
تعريف واژه ها و اصطلاحات
روابط ديپلماتيك
حقوق ديپلماتيك
ديپلماسي
سفير
رسول
سابقه ديپلماسي در جهان اسلام
عصر رسالت
دوران بعد از رسالت
تأسيس سفارت دائم
وظايف سفيران
وظايف سفيران نسبت به كشور ميزبان
وظايف سفيران در برابر كشور متبوع
مصونيت سفيران
مصونيت شخصي
آزادي مذهبي
معافيت از پرداخت عوارض
خلاصه درس يازدهم
پرسش هاي درس يازدهم
12. حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي
مقدمه
روش هاي حل اختلافات در حقوق بين الملل
روش هاي سياسي
روش هاي حقوقي
حل اختلافات بين المللي از نظر اسلام
روش هاي سياسي
روش حقوقي (حكميت)
اسلام و داوري بين المللي
خلاصه درس دوازدهم
پرسش هاي درس دوازدهم
13. مسئوليت بين المللي دولت از ديدگاه اسلام
مقدمه
منابع مسئوليت بين المللي دولت
انواع مسئوليت بين المللي دولت
مسئوليت حقوقي بين المللي دولت
مسئوليت كيفري بين المللي دولت
مباني مسئوليت بين المللي دولت
نظريه خطا يا مسئوليت شخصي
نظريه خطر يا مسئوليت عيني
مسئوليت بين المللي دولت از ديدگاه اسلام
ادله مسئوليت بين المللي دولت از ديدگاه اسلام
ادله عام
ادله خاص
مسئوليت كيفري دولت در اسلام
مسئوليت كيفري دولت از لحاظ نظري
مسئوليت كيفري دولت در عمل
خلاصه درس سيزدهم
پرسش هاي درس سيزدهم
14. اصل صلح
مقدمه
تعريف صلح
اصل صلح در نظام حقوقي اسلام
صلح در قرآن
صلح از ديدگاه سنت
صلح از نظر دانشمندان مسلمان
خلاصه درس چهاردهم
پرسش هاي درس چهاردهم
15. اصل برابري كشورها
مقدمه
پيشينه خود برتر بيني
يونان
روم
اقوام يهود و نصاري
اعراب قبل از اسلام
نظريه برتري نژاد آريايي
نظريه برتري سفيد پوستان
اصل برابري كشورها در حقوق بين الملل
اصل برابري كشورها در اسلام
اصل برابري كشورها در قرآن
اصل برابري كشورها در سنت
خلاصه درس پانزدهم
پرسش هاي درس پانزدهم
16. اصل نفي سبيل
مقدمه
اهميت اصل نفي سبيل
حاكميت اصل نفي سبيل
دلايل اصل نفي سبيل
دليل قرآني
دليل روايي
اجماع يا توافق فقهي
تناسب حكم و موضوع
آثار اصل نفي سبيل
عدم اعتماد به بيگانگان
ممنوعيت گرايش به بيگانگان
تحريم ولايت بيگانگان
خودباوري
مصاديق اصل نفي سبيل
كاپيتولاسيون و رابطه آن با اصل نفي سبيل
تعريف كاپيتولاسيون
پيشينه كاپيتولاسيون
تاريخ لغو كاپيتولاسيون
خلاصه درس شانزدهم
پرسش هاي درس شانزدهم
كتابنامه
الف) منابع فارسي
ب) منابع عربي

موارد بیشتر arrow down icon