ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


زن در تاریخ و اندیشه اسلامی

مولف (پدیدآور) :

فتاحی زاده فتحیه


قیمت پشت جلد: 160000 ریال
قیمت برای شما: 152,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 18 خرداد 1400

توضیحات

زن ، نيمي از پيكره ي اجتماع انساني است كه رفتار، فرهنگ و انديشه ي او در شكل گيري جامعه ي انساني ، نقش مهمي را ايفا مي كند. مكتب ها و آيين هاي مختلف از روزگاران كهن تا به امروز، در اين باره ديدگاه هاي مختلفي ارائه كرده اند. اثر حاضر ، همه نگرگاه هاي تاريخي و ديني را درباره ي موضوع فوق در شش فصل ، پژوهش كرده است: زن در گذرگاه تاريخ ، نقش اسلام در احياي شخصيت زن ، مباني شخصيت زن از ديدگاه اسلام ، تفاوت ها و تمايز ها ، علل تنزل شخصيت زن در جوامع اسلامي ، تجلي شخصيت زن در تاريخ .

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

سخن پژوهشگاهپيش‌گفتاراهداف اصلي پژوهشفرضيه‌هافصل اول: زن در گذرگاه تاريخ1. زن در تمدن و شريعت‌هاي قبل از اسلامتمدن يونانتمدن سومرتمدن مصرتمدن هندتمدن چينتمدن ژاپنتمدن ايران باستانساير اقوام و تمدن‌هازن در آيين يهودزن در آيين مسيح2. زن در جاهليت نخستينزنده به گور كردن دخترانپيشينه تاريخي وئادمبارزه اسلام با وئادعلل و انگيزه‌هاي وئادملائكه، دختران خدااطاعت از مردناپاكي مطلقازدواج تحميليارث زوجيّتجمع بين اُختينازدواج مخادنهتحريم پاره‌اي نعمت‌هانتايج3. زن در جاهليت مدرنگرايش‌هاي فمينيستيآسيب‌شناسي فمنيسمالف) تزلزل نهاد خانوادهب) تقابل زن و مردج) نفي ارزش‌هاي اخلاقيد) تشابه حقوق زن و مردنتايجفصل دوم: نقش تاريخي اسلام در احياي شخصيت زن1. تكريم زن در جاي‌گاه همسريزن و مرد مكمل يك‌ديگرمسئوليت، با تحكّم و رياستفلسفه سرپرستي مردان بر زنانحدود قيمومتنقد قيمومت2. تكريم زن در جاي‌گاه مادري3. تكريم زن در جاي‌گاه فرزنديفصل سوم: مباني شخصيت زن در ديدگاه اسلام1. آفرينش انساننتايجخلقت حوافلسفه خلقت بشرفلسفه آفرينش زنزن، عامل بقاي بشر2. اشتراك زن و مرد در انسانيت3. بشر، خليفه الهيانسان جانشين كيست؟حدودو خلافت انسانريشه‌يابي انديشه عنصر گناه بودن زنرد نظريه توراتردّ نظريه مسيحيت4. شيطان، دشمن مشترك زن و مردنتايج5. موازنه حقوق و تكاليفمعروف در خانوادهجانب‌داري، ازون بر حقوق و تكاليف6. بهره‌مندي از ارزش‌هاي انسانيسعادت، فرا راه همهتكامل و اوج‌گراييملاك و ارزش‌گذاريحيا و عفافتعليم و تعلمحدود دانش‌اندوزي زنانگيزش فرهنگ علمي در جامعه زنان7. حمايت قانوني يك‌سان از زن و مرد در نظام اسلامي8. پاداش و كيفرفصل چهارم: تفاوت‌ها و تمايز‌هاتمايزالف) بعد جسمانيب) بعد روانيج) بعد هوش و استعدادرمز تفاوت‌هاي زن و مردديد‌گاه بشري درباره ريشه نابرابري زن و مرد1. ديدگاه زيستي- ژنيتيكي2. ديدگاه كاركرد‌گرايانه3. ديدگاه مناسبت‌هاي اقتصادي4. ديد‌گاه مناسبات فرهنگيفصل پنجم: علل تنزل شخصيت و مقام زن در جوامع اسلامي1. استبداد و خود‌كامگي حاكمان2. عرف و عادت غير اصيلتعارض عرف و شرع3. تحجّر و جمود‌گرايي4. پذيدة روشن‌فكريمحمد عبدهملك حنفي ناصف5. موضع انفعالي جوامع اسلامي در قبال فرهنگ غرب1. تصحيح افكار و انديشه‌ها2. انجام دادن تكاليف3. رعايت حقوقفصل ششم: تجلي شخصيت زن در تايخ انبياهمسر ابراهيم عليه‌السلام و بشارت فرشتگاندختران لوط و انتخاب ره صحيحآرمان انبياء خدمت و خيانت زنانزنان و الگو در قرآننقش زنان در تحول‌هاي سرنوشت ساز تاريخمادر، خواهر و همسر موسي عليه‌السلام و همسر فرعونمريم؛ بانوي برگزيدهمقام مادر مريم در قرآنمريم عليهماالسلام صفوة اللهفاطمه عليها السلام برترين زن هستيسخن پايانيكتاب‌نامه

موارد بیشتر arrow down icon