انتشارات شهره آفاق
  • مدیر مسئول : زهره وفايي
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس خيابان 19 دي - بين كوچه هاي 62 و 64 – مؤسسه دانشسراي جوان
  • ایمیل yakarem11@yahoo.com
لیست کتب انتشارات شهره آفاق ( 3 کتاب )
1